Jaarplan 2021

Er zou een nationaal plan met een gebiedsgerichte aanpak moeten komen. Daarmee kan de energievoorziening in alle regio’s klimaatneutraal gemaakt worden. Dat vertelt Jolanda Heistek, programmamanager Greenport West-Holland, in een artikel in Nieuwe Oogst, dat onlangs verscheen. Het verbinden van de glastuinbouw met de industrie en de bebouwde omgeving kan bijdragen aan een integrale energietransitie. “Glastuinders hebben al veel duurzame oplossingen in het eigen bedrijf doorgevoerd en op verschillende plaatsen warmtecoöperaties gevormd. Nu is het zaak om deze parels tot een ketting van warmtenetten te rijgen.” Lees het artikel in Nieuwe Oogst (alleen voor abonnees)

 Pin It on Pinterest