Jaarevent 2023

Zo’n zestig Chinese ondernemers in de land- en tuinbouw hebben afgelopen week kennisgemaakt met de hoogwaardige oplossingen van Greenport West-Holland voor maatschappelijke vraagstukken als energie, water, gezonde voeding. De ondernemers maakten deel uit van een handelsmissie georganiseerd door de Bank of China en zoeken Nederlandse samenwerkingspartners, bij voorkeur op het gebied van innovatie.

Het Zuid-Hollandse en het Chinese bedrijfsleven weten elkaar steeds beter te vinden. Zo zijn de afgelopen jaren tal van samenwerkingsrelaties en investeringen tot stand gekomen op het gebied van milieu, water, life-sciences, voedselveiligheid en stads- en kustontwikkeling. De provincie ondersteunt dergelijke initiatieven van het bedrijfsleven.

“Goede overheidsrelaties maken het zakendoen gemakkelijker”, vertelde commissaris van de Koning, Jaap Smit, bij de ontvangst van het Chinees bezoek, waaronder ambassadeur, Chen Xu. Smit: “De rol van de provincie Zuid-Holland is faciliterend van aard. Uitgangspunt daarbij is dat het bedrijfsleven het initiatief neemt. Wij onderhouden al vele jaren samenwerkingsrelaties met Hebei en Shanghai-Pudong. Veel contacten en contracten komen daar uit voort.”

Chinese ondernemers

De ondernemers werden onder meer verwelkomd door Sjaak van der Tak, burgemeester gemeente Westland, en programmamanager Jolanda Heistek van Greenport West-Holland, het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Heistek wees in haar presentatie voor de ondernemers op de kansen die samenwerking biedt. Belangrijke thema’s daarbij zijn voeding, gezondheid, duurzame energie en schoon water. ’s Ochtends hadden de bedrijven een bezoek gebracht aan het onderzoeksbedrijf GreenQ/DLVplant (partner van Greenport West-Holland) dat gevestigd is in Lansingerland en al veel aan internationale samenwerking doet.Pin It on Pinterest