Nieuwe Energie

Met opslag van heet water van 40 o Celsius onder het zes ha groot glastuinbouwbedrijf van glastuinbouwbedrijf Koppert Cress kan mogelijk 400.000 m3 aardgas per jaar bespaard worden. Dat betekent jaarlijks € 100.000 minder stookkosten. Dit blijkt uit berekeningen voor de pilot ‘opslag van warmte met hoge temperatuur’, die 11 maart van start is gegaan. Gedeputeerde Han Weber en financieel directeur Robin Schaap gaven op het bedrijf van Koppert Cress het startsein voor de pilot.

Forse besparingen op aardgas en CO2 uitstoot

De genoemde besparing is mogelijk, omdat er door de pilot veel meer warmte kan worden opgeslagen in de huidige Warmtekoude Opslaginstallatie. Er kan veel meer restwarmte uit de kas worden afgevangen en opgeslagen. In koude perioden kan er daarmee veel meer warmte benut worden om de kas te verwarmen. Daardoor hoeft er veel minder aardgas gestookt te worden. De genoemde besparing op aardgas betekent een vermindering van de uitstoot van CO2 met 900.000 kilo per jaar. Daarmee wordt een forse bijdrage geleverd aan een duurzame glastuinbouw in het Westland. Als de pilot slaagt en deze techniek op alle bedrijven in het Westland zou worden toegepast, betekent dat een besparing van in totaal 140 miljoen m3 aardgas per jaar. Daarmee zou de uitstoot van CO2 met ca. 360 miljoen kilo verminderen. Dit zou een enorme bijdrage leveren aan het verduurzamen van deze sector en van het gehele Westland.

Opslag op 45 tot 80 meter ondergronds

Al deze voordelen zijn aanleiding voor de provincie Zuid-Holland om in te stemmen met deze pilot bij Koppert Cress. Tot nu toe is het landelijk namelijk niet toegestaan om water met een hogere temperatuur dan 25 o Celsius op te slaan, omdat de bodem dan te warm wordt. Door de grote voordelen van opslag van water met een hogere temperatuur heeft de provincie de mogelijkheid geopend om dergelijk water dieper in de ondergrond op te slaan. Bij Koppert Cress gebeurt dat in het 2e watervoerende pakket op 45 en 80 meter diepte. De voornaamste voorwaarde voor het uit mogen voeren van de pilot is dat de temperatuur van het bovenste grondwater niet meer bedraagt dan 25 o Celsius. Koppert Cress, de provincie en het ministerie Economische zaken monitoren de effecten op het energieverbruik en in het grondwater continu. De eerste resultaten daarvan worden over een jaar bekend.Pin It on Pinterest