Jaarevent 2023

Het gaat goed met het project Emissieloze kas. De gebiedsgerichte aanpak werpt zijn vruchten af. Zo is de waterkwaliteit in de Zuid-Hollandse polders inmiddels verbeterd. Aandacht voor het onderwerp blijft wel hard nodig. Dat vertelt Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland), themacoördinator Water bij de Greenport. 

Het project Emissieloze kas startte in 2014 en is een samenwerking van een aantal gemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Glastuinbouw Nederland regio Westland en Midden Zuid-Holland. Doel is dat de glastuinbouw in 2027 nagenoeg geen afvalwater meer loost. Daarbij kozen de partijen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij in 2021 alle bedrijven actief betrokken moeten zijn.

De gebiedsgerichte aanpak bestaat uit een aantal onderdelen, zoals meten en bemonsteren van de waterkwaliteit in de polders, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten en aandacht in de vakpers. Via het project Schone kas konden telers oneigenlijke middelen kosteloos laten ophalen door leveranciers. 

Het project Emissieloze kas eindigt in 2022. Het doel is dat ook zonder de inspanningen vanuit het project deelnemende partijen zich blijven inzetten voor de waterkwaliteit.Pin It on Pinterest