Jaarevent 2022

Circulariteit is een belangrijk thema voor de Greenport. Daarom organiseerde de provincie Zuid-Holland samen met de Greenport onlangs een ‘circulaire bedrijventoer’ met voorzitter Meindert Stolk. De toer startte bij Koppert Cress: daar was een demonstratie door Ourkilo; dit bedrijf won de Pact to Act-challenge van Provincie Zuid-Holland en ontwikkelde een circulair concept voor de plastic teeltbakken van Koppert Cress. Tijdens een rondetafelgesprek gingen Meindert Stolk, Wethouder Albert Albee (gemeente Westland) Wethouder Pieter Varekamp (gemeente Westland), Tweede Kamerlid Kiki Hagen, Else Boutkan (Greenport West-Holland) en diverse ondernemers in discussie over het gebruik van plastics in de glastuinbouw keten.

Diverse ondernemers – zoals Jeroen Fase (Telermaat, actief in programma Plastics GPWH), Rene Wesselman (WPT biobased), Marc van Buijtene (Renewi), Robert Bakker (GroentenFruihuis) – gaven inzicht in de keuzes die zij maken in relatie tot circulair verpakken.

Lees ook het artikel dat onlangs in de nieuwsbrief van collega Greenport Boskoop is verschenen over de samenwerking tussen de Greenport West-Holland, Aalsmeer en Boskoop in het Plastic programma. Meer informatie: [email protected]Pin It on Pinterest