Jaarevent 2023

De regering heeft besloten dat in Nederland in 2050 alle gebouwen en woningen aardgasvrij moeten zijn. Elke gemeente in Nederland heeft een visie op deze verandering. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft deze visie omschreven in het Energietransitieplan. In Klapwijk liggen verschillende kansen om de wijk klimaat- en toekomstbestendig te maken.

Het plan om Klapwijk aardgasvrij te maken is om een (lokale) warmtebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk. In 2020 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp hiervoor een Rijksbijdrage van 7,1 miljoen ontvangen uit het Programma Aardgasvrije Wijken. In juni 2022 ondertekenden gemeente Pijnacker-Nootdorp en publiek warmtebedrijf HVC een intentieovereenkomst om het plan voor een warmtenet in samenspraak met de wijk verder uit te werken. Bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk is nauw betrokken bij de keuze voor dit warmtebedrijf.

Voor Klapwijk zijn er samen met inwoners verkenningen gedaan voor een gezamenlijke oplossing voor de ruim 1450 woningen. Uit deze verkenningen is gebleken dat een warmtenet met als bron aardwarmte de meest kansrijke optie is voor deze wijk. Het nieuwe warmtenet komt er alleen als voldoende woningen willen aansluiten. Deze keuze is aan de woningeigenaren, omdat zij zelf beslissen of zij willen aansluiten op een warmtenet. De warmte  voor het warmtenet hang samen met de komst van aardwarmteboringen of een regionaal warmtenet.

De gemeente, belangenvereniging Warm Klapwijk en warmtebedrijf HVC vinden het belangrijk om alle inwoners van Klapwijk en andere betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen. Hierin willen wij graag rekening houden met wensen, zorgen en vragen die er leven. Het gezamenlijke doel is om te komen tot een aanbod voor woningeigenaren dat het aantrekkelijk maakt om over te stappen op het warmtenet. De komende maanden maken warmtebedrijf HVC, de gemeente en de belangenvereniging Warm Klapwijk afspraken over dit aanbod en de inzet van de subsidie om de overstap te kunnen maken van gas naar warmte.Pin It on Pinterest