Jaarevent 2023

De glastuinbouw heeft grote ambities voor verdere verduurzaming op het gebied van energie. Goede businesscases zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Daarom zou het goed zijn als bijvoorbeeld de bebouwde omgeving en de tuinbouw aan elkaar worden verbonden. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Dat was de belangrijkste boodschap van de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Energie is daarbij een van de speerpunten. Ook voor Pijnacker-Nootdorp is energie een belangrijk thema: zo loopt in die gemeente een aantal baanbrekende geothermie-projecten.

Op woensdag 12 december vond de vierde Meet & Greet Energie van de Greenport en Pijnacker-Nootdorp plaats. De bijeenkomst in het bestuurscentrum in Pijnacker werd gepresenteerd door Nico van Ruiten, programma-regisseur van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland, en telde zo’n 125 bezoekers. Daarvan was ruim de helft ondernemer. Een signaal dat er binnen de tuinbouw een groeiend bewustzijn is dat op termijn afscheid genomen moet worden van fossiele brandstoffen.

Kennis delen

De bijeenkomst bestond uit een aantal presentaties, waarbij telkens de lokale aanpak centraal stond. “De energietransitie gebeurt in de regio: daar krijgt de verduurzaming vorm”, vertelde Frank van Kuppeveld, wethouder van Pijnacker-Nootdorp en ambassadeur Energie van de Greenport. “Daarom moeten overheden, kennisinstellingenen ondernemers de handen ineen slaan en van elkaar leren.”

Zo vertelde Robin Schaap van Koppert Cress uit Monster over Warmtecoöperatie Polanen: dit samenwerkingsverband wil tientallen telers in het Westland voorzien van warmte van geothermie. “Hoe krijg je al die telers bij elkaar? Door kennis te delen”, vertelde Schaap. Warmtecoöperatie Polanen hoopt binnen een jaar te kunnen starten met boren naar aardwarmte.

Jan Varekamp van Vers van Voorne koos voor ‘all electric’, met onder meer zonnepanelen en een elektrische ketel. Deze ketel is een aanvulling op de aardwarmtebron die hij samen met andere telers aanlegt. Dat geothermie-project was een lang proces ,vertelde hij, namelijk zo’n acht jaar. Het zijn dit soort lange procedures die voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland ergeren, vertelde hij tijdens zijn presentatie tijdens de Meet & Greet Energie. Hij riep de lokale politiek dan ook op de tuinbouw te helpen.

Ook bij bedrijventerrein ABC Westland, dat 16.000 zonnepanelen op de daken heeft, speelt elektriciteit een belangrijke rol bij de verduurzaming, vertelde Herwi Rijsdijk. Daarnaast worden kantoren in het bedrijventerrein verwarmd met restwarmte van koelcellen. Edwin Valkenburg van AgroEnergy ging in op het warmtenet in Lansingerland: dat ligt er al circa 20 jaar en biedt grote kansen om uit te breiden en te verduurzamen. Meer lokale bronnen zoals geothermie en biomassa plus samenwerking tussen onder meer de haven, woningbouw en de tuinbouw, zijn daarbij essentieel.

Arno van Scheijndel van netbeheerder Westland Infra had een primeur voor de bezoekers aan de Meet & Greet Energie. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft goedkeuring gegeven aan de pilot Smart Grid Westland. Dat betekent dat het netwerk van Westland Infra beter gebruikt kan worden door de transporttarieven voor elektra anders toe te passen. In januari 2019 start fase 1 met 25 ondernemers, in januari 2020 zal het netwerk volledig worden opengesteld om hier aan deel te nemen.

Trots

De pitches toonden de veerkracht en het innovatievermogen van de tuinbouw, vertelde Van der Tak. “De tuinbouw is de meest vooruitstrevende sector.” Daarvoor is veel waardering tijdens de gesprekken aan de Klimaattafels, zelfs bij ngo’s als Greenpeace, vertelde de voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Nu hebben we bestuurlijke steun nodig om alle plannen te laten slagen. Help de tuinbouw, en wees trots op de tuinbouwondernemers in uw gemeente.”

(Foto’s: Cok van den Berg)

 Pin It on Pinterest