Jaarplan 2021

Het tuinbouwcluster wil minder water gebruiken. Hergebruik van water is daarbij een belangrijke route. Dit kan bijvoorbeeld door effluent water (afvalwater van de rioolzuiveringsinstallatie) te gebruiken voor de gietwatervoorziening. Dit effluent water is goed op te werken tot veilig gietwater. Onlangs startte een onderzoek naar ‘hoe de kwaliteit van dit gietwater kan worden geborgd’. Doel is dat risico’s voor gewas en volksgezondheid worden voorkomen én dat het gebruik geaccepteerd wordt binnen de gehele keten. Lees verder op de website van Glastuinbouw Waterproof

 Pin It on Pinterest