Jaarevent 2023

Nederland en China gaan de komende jaren nog intensiever samenwerken op glastuinbouwgebied. Voor aanvang van het China-Netherlands Business Forum in Den Haag heeft Dutch Greenhouse Delta een strategische samenwerking gesloten met Jiashan Sino-Dutch Industrial Park. Deze ‘memorandum of understanding’ is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park dat in de economisch belangrijkste delta van China gebouwd moet gaan worden. Het innovatiepark krijgt bovendien een replica van het in Westland gelegen World Horti Center. De ondertekening geschiedde in het bijzijn van de Chinese premier Li Keqiang en minister-president Mark Rutte. 

Nederland is internationaal marktleider in de glastuinbouw met een sterk cluster in Greenport West-Holland. Tussen Aziatische landen is er al decennia uitwisseling om met ‘onze’ kennis en hightech innovaties om op een duurzame manier voedsel en bloemen te telen. Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park en Horti Center vormen in de toekomst het platform voor een intensievere uitwisseling van kennis en technologie.

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt in China daadwerkelijk ruimte om de meest geavanceerde glastuinbouwprojecten te demonstreren. Op een oppervlakte van 420 hectare, vergelijkbaar met 10% van het Westlandse glastuinbouwareaal, wordt binnen vijf jaar het High-Tech Agriculture Park gebouwd. Het is een onderdeel van Jiashan Sino-Dutch Industrial Park dat sinds 2014 in ontwikkeling is.

Hein van der Sande, voorzitter Dutch Greenhouse Delta: “Deze ‘memorandum of understanding’ is het startsein en een echte impuls voor de Nederlandse glastuinbouwsector. Nu kunnen we kennisuitwisseling en business development nog verder intensiveren. We kijken uit naar langdurige strategische samenwerking op alle fronten, van R&D tot educatie, marketing tot technologie. Waarbij een Horti Center in Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park het belangrijkste platform wordt voor het glastuinbouwcluster daar.”

Eind november reist een delegatie van Dutch Greenhouse Delta naar Jiashan om de overeenkomst en planning verder te concretiseren in samenspraak met overheid, potentiële investeerders, telersverenigicngen en retail.

Over Jiashan Sino-Dutch Industrial Park

Jiashan Sino-Dutch Industrial Park is momenteel het enige vooraanstaande innovatiepark waar Nederland en China sector breed samenwerken. Het gewest Jiashan ligt in het hart van de meest ontwikkelde economische regio in China, de Yangtze River Delta, nabij de stad Shanghai (20 minuten met hogesnelheidslijn). In Shanghai wonen meer dan 30 miljoen Chinese consumenten. Op het omvangrijke Jiashan Sino-Dutch Industrial Park, waarvan Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park onderdeel is, ligt ook de grootste brouwerij van Heineken in Azië.

Dutch Greenhouse Delta

Dutch Greenhouse Delta is opgericht in september 2017 om de Nederlandse glastuinbouwbouwsector wereldwijd te vermarkten. De stichting heeft daarbij een focus op grootschalige complexe projecten en vraagstukken over voedsel en sierteelt in de groeiende megasteden. Sjaak van der Tak, voormalig burgemeester van glastuinbouwgemeente Westland en momenteel voorzitter van Glastuinbouw Nederland, was naast een groep ondernemers één van initiatiefnemers van de stichting. In het bestuur zijn Hein van der Sande (Certhon), Maren Schoormans (Priva), Mike Vermeij (Bom Group) en Wouter Kuiper (KUBO) vertegenwoordigd. Op dit moment zijn veertien glastuinbouwbedrijven, Rabobank en twee brancheorganisaties, AVAG en Glastuinbouw Nederland, aangesloten. Meer dan honderd bedrijven uit het glastuinbouwcluster zijn daarmee vertegenwoordigd. Alle partners leveren een bijdrage om de activiteiten van de stichting te realiseren. De ontwikkeling van Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park is één van de eerste projecten. www.dutchgreenhousedelta.com

Op de foto: een artist impression van het toekomstige High-Tech Agriculture Park in Jiashan, China. (KuiperCompagnons)Pin It on Pinterest