Vacature
Programmasecretaris

Het Nederlandse tuinbouwcluster staat wereldwijd op nummer 1. Die positie hebben we niet bereikt met niks doen, maar dankzij hard werken. Als we die plek willen behouden moeten we dus ook inzet tonen. Maar niet alleen dat: we moeten ook vooruitkijken. Onder meer naar de techniek van de toekomst, naar mogelijke concurrenten, naar de consument van morgen en naar bewegende markten.

Dat is wat Greenport West-Holland doet. Ondernemers kijken – ondersteund door overheden en onderwijs- en kennisinstellingen – naar de toekomst van het tuinbouwcluster. Hoe blijft de regio de mondiale Greenport voor voedsel, gezondheid & welbevinden? Dat vooruitkijken is daarom breder dan alleen kijken naar de productiebedrijven, het gaat om de nieuwe verdiencapaciteit van het volledige tuinbouwcluster in de Greenport.

Het antwoord op deze vraag leidt tot een strategische gebiedsontwikkeling. Onder gebiedsontwikkeling verstaat Greenport West-Holland méér dan alleen de fysieke infrastructuur van het gebied. Ook onder meer ICT-infrastructuren, de sociale infrastructuur, de kennisinfrastructuur en het onderwijs zijn er onderdeel van. Wie een ruimte inricht, moet dus niet alleen de focus leggen op waar ruimte is voor infrastructuur, maar ook waarnaar behoefte is en waar kansen liggen.

Greenport West-Holland werkt dus aan de modernisering van het tuinbouwcluster. Die modernisering heeft veel aspecten, zoals de verbinding met de beide mainports (Schiphol en de Rotterdamse haven), de verbinding met de stad, import, productie, handel, verwerking, exporteren, duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid, onderwijs en talentontwikkeling. En dat is nog maar een greep uit de deelonderwerpen.

In 2015 ontstond Greenport West-Holland in de huidige vorm. Inmiddels hebben we, met dank aan onze partners, op tal van bovengenoemde aspecten actie ondernomen. Dat doen we vanuit een breed gedragen visie en met steun van de volledige triple helix (ondernemers, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen), waarbij de ondernemers ‘de lead’ hebben.

Greenport West-Holland werkt dus aan een gezonde toekomst voor het tuinbouwcluster door een intensieve samenwerking. De toekomst kun je immers alleen in gezamenlijkheid creëren. Samenwerking verenigt, maar samenwerking vraagt ook een open, kwetsbare houding en om wilskracht. Wie wil samenwerken, moet uit zijn of haar comfortzone stappen. En dat doen de partners van GreenportWO: ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen stappen over hun eigen schaduw heen, vinden elkaar, versterken elkaar, inspireren elkaar. Want dat is de enige route naar een future proof Greenport 3.0.

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport West-HollandPin It on Pinterest