Magazine Aan het werk

Op woensdagochtend 25 november was de succesvolle kick-off van de community Gebiedsvisies Glastuinbouw tijdens een gelijknamig webinar. Er waren ruim 50 vertegenwoordigers van de glastuinbouwgemeenten, regionale Greenports en Provincies aanwezig. Deze Gebiedsvisies zijn ontwikkeld vanuit de werkgroep Gebiedaanpak van TransitieCollege Kas als Energiebron i.s.m. Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland. 

In het webinar is teruggeblikt op de afgelopen maanden en zijn de eerste bevindingen gedeeld over het opstellen van de gebiedsvisies voor de verduurzaming van glastuinbouwgebieden. In totaal zijn er 14 gebiedsvisies, voor maar liefst 51 tuinbouwgemeenten en ruim 80 tuinbouwclusters in Nederland uitgewerkt. In deze gebiedsvisies staat beschreven hoe men in 2040 denkt een klimaatneutrale glastuinbouw te hebben.

Tijdens de opening van het webinar heeft Jolanda Heistek als voorzitter van de werkgroep Gebiedsaanpak uitleg gegeven over de verbinding Klimaatakkoord en Tuinbouwakkoord en tussen het Transitiecollege Kas als Energiebron en de samenwerking met Greenports Nederland. En de noodzaak om als ondernemers en gemeente en provinciale overheden samen te werken. Als voorbeeld van samenwerking in de Greenport West-Holland is de film getoond van warmtecooperatie Polanen.

Tijdens het webinar zijn er ervaringen gedeeld door de Clemens Dijcks van gemeente Someren, Jeroen Larrivee van Greenport Noord-Holland Noord/Aalsmeer en Martijn Romijn van Holland Rijnland. Hoe zet je zo’n gebiedsvisie op? Hoe werk je bijvoorbeeld samen met tuinders voor het komen tot een gebiedsinventarisatie? Maar ook hoe borg je deze visie in omgevingsinstrumenten als de Regionale Energie Strategie of de Regionale Structuur Warmte?

Van visie naar uitvoering

Nu de meeste gebiedsvisies in heel Nederland gereed zijn is de vraag: welke uitdagingen in de verduurzaming van de glastuinbouw zien we? Hoe komen we van visie naar uitvoering en voor welke problemen hebben we nog geen oplossing? Met het organiseren van deze Webinar hebben we een eerste stap gezet in het opbouwen van een community van alle gemeenten, provincies, Greenports en branchevertegenwoordigers die zich hard maken voor de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Dit kunnen we bereiken door meer samen te werken en kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Tijdens de webinar werd duidelijk dat er veel behoefte is aan kennis op complexe thema’s als energie-infrastructuur en warmte, maar ook op het proces, bijvoorbeeld hoe werk je samen met tuinbouwondernemers? hoe pak je het verduurzamingsproces aan? In het nieuwe jaar gaat de community verder! Wilt u ook onderdeel worden van deze community. Mail dan naar [email protected].Pin It on Pinterest