Vacature
Programmasecretaris

De samenwerking tussen de Greenport en TNO was al nauw, onder meer binnen de Roadmap Next Economy. TNO zet nu de volgende – logische – stap en sluit zich aan als partner, vertelt Berry Vetjens, directeur ICT bij TNO, die vanuit TNO het initiatief nam voor het partnership. “Bedrijven in de Greenport kunnen koploper worden door het exporteren van tuinbouwintelligentie, en daaraan wil TNO graag bijdragen.”

TNO en de Greenport zijn geen onbekenden van elkaar. Hoe zag die samenwerking er tot heden uit?

“Binnen de Roadmap Next Economy werken we nauw samen. Dat gaat met name om digitalisering. Daar is onder meer Growing as a Service ontwikkeld; een concept voor autonoom telen op afstand. Dat is een belangrijk toekomstperspectief voor de tuinbouw. Maar TNO werkt ook al jaren samen met de tuinbouwtoeleveranciers, verenigd in Hortivation; voor die bedrijven doen we langjarig onderzoek. En we hebben ook het Innovatiepact van de Greenport ondertekend.”

Wat is voor TNO de reden zich nu als partner aan te sluiten bij de Greenport?

“TNO werkt graag samen met partijen uit een keten. Voor de tuinbouw is samenwerking met de Greenport dan ook een logische stap: binnen de Greenport zijn veel partijen uit de sector vertegenwoordigd. We willen ons voor een langere periode aansluiten bij de Greenport. Daarbij zoeken we naar aansprekende problematiek waarin we onze tanden kunnen zetten, zeker als het gaat om digitalisering.”

Welke rol speelt digitalisering in de toekomst van de tuinbouw?

“Voor telen op afstand – maar ook voor onder meer het verhogen van efficiency, het verduurzamen van de productie – is het verbinden van informatiestromen cruciaal. Ook in andere sectoren is digitalisering belangrijk, maar in de tuinbouw is er een expliciete vraag naar. De toekomst ligt dan ook in het exporteren van tuinbouwintelligentie. Met die kennis kun je teelten en kassen op afstand besturen om zo de megasteden te kunnen voeden. De uitdaging is om die intelligentie te verpakken in een dienst, net als Tesla een baanbrekend product is dat gebaseerd is op kunstmatige intelligentie. De Greenport kan daarin koploper zijn, en daaraan wil TNO graag bijdragen.”Pin It on Pinterest