Energie Dashboard

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Ken je dat: in een week tijd hoor je een paar keer dezelfde uitdrukking. Bij mij was dat ‘twee kanten van dezelfde medaille’. Een overbekende uitdrukking. En actueel bovendien, met alle zomersporten die we nog voor de boeg hebben. En zoals we allemaal weten, is sport gezond. Maar ja, sporten betekent vaak ook een afstand van minder dan 1,5 meter… Inderdaad, twee kanten van dezelfde medaille.

Reststromen versus verspilling?
De eerste keer dat ik die uitdrukking afgelopen tijd hoorde, was in het kader van voeding. Zo werkt de Greenport aan het verwaarden van reststromen (in ons Biobased-programma). Met plantenstoffen zijn immers nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Voorwaarde is vanzelfsprekend dat die reststromen er zijn. En met het project Voorkomen van voedselverspilling werken we juist aan het voorkomen van afval.
Dat zijn dus twee kanten van dezelfde medaille. Wat te doen? Dat is een kwestie van weloverwogen keuzes maken, samen met partners. Dus marktgericht produceren, voedselverspilling voorkomen, en in het geval van reststromen daarvoor een goede oplossing vinden.

Resultaat versus ruimte?
De uitdrukking ‘Twee kanten van dezelfde medaille’ kwam ook naar voren tijdens een workshop over het Innovatiepact. De vraag van die cocreatie-workshop was: welke rol moet de Greenport spelen op het gebied van innovatie? Moeten we als een ecosysteem ruimte creëren voor innovaties die we ons nu nog niet kunnen voorstellen, of moeten we innovaties naar de bedrijven brengen? En hoe moet dat gefinancierd worden: wat er nog niet is, kan immers niet begroot of verantwoord worden? En draait innovatie niet juist om vertrouwen in plaats van om monitoring? Is ruimte bieden iets anders dan resultaat boeken?

Stuk voor stuk ingewikkelde vragen. En als je goed kijkt, zie je twee kanten van dezelfde medaille. Want innoveren is én concreet resultaat boeken én ruimte bieden voor vernieuwing.

Robots versus mensen?
Nog maar een voorbeeld: de Greenport werkt aan digitalisering én we hebben een Human Capital Akkoord. Dat lijkt tegenstrijdig. Want zorgen computers en robots er niet voor dat de sector minder mensen nodig heeft? Het antwoord: nee. Maar het betekent wel dat het soort werk verandert. De glastuinbouw zal steeds meer mensen met andere skills nodig hebben, onder meer op het gebied van het omgaan met digitale technologieën.

Netwerk versus organisatie?
En dan tot slot onze eigen organisatie. De Greenport is een netwerk van vijftig partners én een organisatie. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Zo heeft een organisatie een hiërarchische structuur met eigenaarschap, en een netwerk (of een ecosysteem) niet.

Wederom twee kanten van dezelfde medaille. En op deze combinatie ben ik het meest trots. Want we bepalen samen met partners het stip aan de horizon. We maken afspraken in ambities, akkoorden en pacten. Dat is de basis voor een route naar de toekomst. Onderweg heeft ieder zijn of haar eigen snelheid. De een heeft een zetje nodig, de ander niet. Maar uiteindelijk bereiken we allemaal die ene stip. Daarbij heeft de Greenport om te initiëren, navigeren, verbinden, versterken en bruggenbouwen. En zo komt het hele netwerk tot resultaat.

‘Twee kanten van dezelfde medaille’. Het klinkt negatief. Maar dat is het vaak niet. Die twee kanten betekenen namelijk dat er meer perspectieven zijn. En die perspectieven moet je kunnen combineren. Net als een ondernemer doet: flexibel schakelen tussen beelden. Niet voor niets hangt een medaille aan een koord, en kun je ‘m makkelijk draaien.

De Greenport is een dynamisch netwerk. Elk moment van de dag bekijken we de vraagstukken van verschillende kanten van dezelfde medaille. Soms zelfs van drie kanten. Immers, we zijn een triple helix, die steeds meer vier dimensies krijgt door de samenwerking met de maatschappij (en dus eigenlijk een quadro helix wordt).

Die verschillende kanten zijn dus geen medailles. Ze zijn kansen, ze bieden flexibiliteit, en ze maken nieuwsgierig naar de andere kanten van de medaille. In dat kader zag ik pas een mooie cartoon tijdens een presentatie van het Greenport-team van Provincie Zuid-Holland. ‘Waarom de tuinbouwsmurf geen werk vond’, stond er bij die cartoon. Met als uitsmijter: ‘Sorry, maar we zoeken iemand met groene vingers’. Blijkbaar het oordeel van iemand die de andere kant van de medaille niet kon zienPin It on Pinterest