Vacature
Programmasecretaris

Een lagere footprint van tuinbouwproducten: de maatschappij wil het, afnemers willen het, en niet te vergeten de ondernemers zelf. Met een levenscyclusanalyse door Greenhouse Sustainability (sinds vorig jaar partner van Greenport West-Holland) kunnen ondernemers de uitstoot van hun producten of bedrijf in kaart brengen én omlaag brengen. Directeur Henri Potze van Greenhouse Sustainability: “We willen de Greenport helpen klimaatneutraal te worden.”

Henri, wat doet Greenhouse Sustainability?

“We geven bedrijven inzicht in hun footprint (ook wel milieu-impact) en helpen die naar 0 te brengen. We werken in vier stappen. De levenscyclusanalyse (LCA) is een calculatie van de footprint die op verschillende niveaus uitgevoerd kan worden, de meest voorkomende: bedrijf, materiaal en product. Op basis daarvan helpen we bedrijven met de reductie van hun uitstoot. De derde stap is eventueel compenseren van de uitstoot, als het bedrijven niet (direct) zelf lukt om de milieu-impact naar 0 te brengen. Tot slot helpen we bedrijven bij Storytelling, om het duurzame verhaal op een goede manier bij de doelgroep te krijgen.”

Hoe werkt het berekenen van de footprint?

“De footprint van een bedrijf, product of dienst berekenen we aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA). Dat is een methode om de milieu-impact van een bedrijf, product, proces of dienst te berekenen. Hiervoor hebben we gegevens van de opdrachtgever nodig. Bij de start vragen we opdrachtgevers informatie aan te leveren. Dat neemt even wat tijd in beslag, maar vervolgens is het jaarlijks een kwestie van bijhouden. Dan kost het vaak maar een kwartiertje per jaar.

Door het berekenen van de footprint wordt de milieu-impact in kaart gebracht en krijgt een bedrijf inzicht in verschillende impactcategorieën, zoals klimaatverandering (CO2-uitstoot), landgebruik, watergebruik en ecotoxiciteit. Met deze informatie kan het bedrijf streven naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Inmiddels hebben we vele honderden bedrijven in de tuinbouw op die manier geholpen met het in kaart brengen én het verlagen van hun footprint. En dat willen we graag voor álle bedrijven in de Greenport doen.”

Je footprint wordt ook bepaald door bijvoorbeeld je toeleveranciers.

“Dat klopt. Daarom bieden we voor iedere schakel in de keten een passende oplossing. Eén van de tools die we hebben ontwikkeld, de Flori Footprint Tool, wordt al door veel bedrijven naar tevredenheid gebruikt. Daarin worden ook de ingekochte producten meegenomen.” 

De footprint berekeningen voor bedrijven in de tuinbouw voeren we uit aan de hand van de Nederlandse Hortifootprint Category Rules. Voor de sierteelt gebruiken we al de conceptversie van de Flori Product Environmental Category Rules (FloriPEFCR). Naar verwachting is deze rekenstandaard voor het einde van het jaar goedgekeurd door de EU.

Hoe kijken bedrijven aan tegen het berekenen van hun footprint?

“Veel ondernemers hebben geen idee wat hun milieu-impact is, hooguit een onderbuikgevoel. Door nu al aan de slag te gaan met het berekenen van de footprint kunnen bedrijven zich voorbereiden op toekomstige regelgeving en een voorsprong hebben op het gebied van duurzaamheid.

Ook vragen bedrijven zich soms af wat er met hun data gebeurt. “Wij doen niets met de data van onze klanten: die geven niet we aan andere partijen, ook niet geanonimiseerd. En het gaat er juist om dat je je footprint omlaag brengt. Dat je bijvoorbeeld ziet dat je door aardwarmte te gebruiken miljoenen kilo’s CO2 bespaart. En met scenario-berekeningen laten we zien wat bijvoorbeeld het gebruik van LED of – in de toekomst – groene waterstof bespaart. Onze professionele LCA-specialisten helpen bedrijven met hun footprint berekening. Samen werken we aan een klimaatpositieve toekomst.”Pin It on Pinterest