Jaarevent 2023

Over enkele jaren komt het tomaten-T-shirt op de markt. Daarmee laat een consortium zien dat met tuinbouwreststromen hoogwaardig textiel is te produceren. Maar ook de papierindustrie is een goede mogelijke afnemer van ‘afval’ van de tuinbouwsector, vertelt Willem Kemmers, projectleider Biobased van Greenport West-Holland. Daarom organiseren Biobased Greenport West-Holland en het project BioBoost van 9 tot en met 13 december ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’. 

De biobased economie biedt grote kansen voor de tuinbouw, bijvoorbeeld als het gaat om bouwmaterialen, insectenkweek of textielproductie. Welke eisen worden voor dergelijke toepassingen gesteld aan die restmaterialen? Hoe organiseren we een marktsysteem? En hoe kunnen ondernemers daarop inspelen? Daarover gaan drie themaweken die Biobased Greenport West-Holland en Bioboost dit najaar organiseren.

Tijdens ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’ is er onder meer een mini-symposium op 9 december in HortiVERSUM in Zoetermeer over het gebruik van tuinbouwreststromen als basis voor papier en textiel en en excursie naar Schut Papier in Heelsum (Gelderland) op 12 december.

Duurzame niche

Bijvoorbeeld tomatenstengels bevatten veel vezels. Daardoor zijn ze zeer geschikt voor de productie van papier en karton. Steeds meer drukkers bieden het aan. En in 2016 won massiefkarton met Nederlandse tomatenstengels zelfs de Packaging Europe Sustainability Awards 2016.

Ook reststromen van andere gewassen zijn geschikt voor de productie van papier en karton. Daarom wordt er in toenemende mate onderzoek gedaan naar deze toepassing. Willem Kemmers, projectleider Biobased van Greenport West-Holland: “Tuinbouwreststromen belanden normaal op de composthoop. Dat is een goede bestemming, maar er kan zoveel meer met zulke restmaterialen. Daarom zijn we onlangs ook gestart met het digitale platform www.bioboost-platform.com: daarmee inspireren, verbinden en stimuleren we biobased initiatieven in de tuinbouw.”

Tijdens het mini-symposium op 9 december gaat een aantal experts in op de mogelijkheden en kansen. Kemmers: “Hout is en blijft de belangrijkste grondstof voor papier en karton, zo verwachten we. Maar het voordeel van tuinbouwreststromen is dat er veel van is, en dat je er een uniek, onderscheidend product van kunt maken. Het is dus een zeer kansrijke niche.”

Tomaten-T-shirt 

Ook textiel is een kansrijke niche voor tuinbouwreststromen. Textiel wordt voor een belangrijk deel geproduceerd in lagelonenlanden. Dat levert zo’n lage kostprijs op dat er moeilijk mee te concurreren is. Maar voor bepaalde doelgroepen zal lokaal geproduceerd textiel van reststromen zeker een interessant product zijn, verwacht Kemmers.

Daarom is een consortium bestaand uit Greenport West-Holland, BlueCity Lab, Maurice Wubben, Duijvestijn Tomaten en United Oceans gestart met de ontwikkeling van een tomaten-T-Shirt. De verwachting is dat voor Prinsjesdag 2020 het T-shirt gepresenteerd kan worden.

Kemmers: “De kledingindustrie  heeft geen geweldige reputatie. Er is sprake van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen, een hoog waterverbruik en zware arbeid. Het is meer dan de moeite waard om te onderzoeken of hierin – gedeeltelijk – verandering kan worden gebracht. Door de productie daar aan te passen met ander basisgrondstoffen, of door de productie naar Europa of zelfs Nederland te halen en onder een duurzaam label textiel te produceren.”Pin It on Pinterest