Jaarevent 2023

Warmte Samenwerking Oostland is van start gegaan. WSO onderzoekt de mogelijkheid van een gebiedsdekkend warmtenet voor glastuinbouw en een deel van de stedelijke omgeving. Zowel technisch als financieel worden een globaal ontwerp uitgewerkt voor het beoogde warmtesysteem.

Warmte Samenwerking Oostland is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, gemeente Lansingerland en gemeente Pijnacker-Nootdorp. Samen met een aantal private partijen is op precompetitieve basis een aanpak geformuleerd. Het resultaat van de verkenning moet een integrale gebiedsvisie warmte opleveren en is voorjaar 2019 gereed. Het zal dan publiek beschikbaar worden gemaakt en met relevante stakeholders worden gedeeld.

Om tot een zo optimaal mogelijke warmtevoorziening in het gebied te komen dienen de initiatieven op elkaar afgestemd te worden en worden gebundeld in een integrale visie voor het gebied. Hiervoor is een onderzoek gestart in november. Dit omvat de huidige en toekomstige warmtevraag van de glastuinbouw en de gebouwde omgeving, de ontwikkeling van huidige en toekomstige warmtebronnen (lokale bronnen en restwarmte uit de Rotterdamse haven), ontwerp van lokale distributienetten in de tuinbouwclusters, de kansen voor aansluiting van de gebouwde omgeving en een mogelijk ontwerp van hoofdleidingen. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke randvoorwaarden er zijn om een warmtenet te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, eigendom en organisatie van een warmtenet.

In het project participeren de zeven warmteclusters, grotendeels georganiseerd in warmtecoöperaties van tuinders uit de regio, AgroEnergy, ENECO, Uniper, Energie Transitie Partners, Warmte Alliantie, Glastuinbouw Nederland, Gemeente Lansingerland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Zuidplas, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Zoetermeer en Provincie Zuid-Holland. Stijn Schlatmann van energieadviesbureau BlueTerra is benoemd als projectleider.Pin It on Pinterest