Jaarevent 2023

“The best way to predict the future is to invent it”, schijnt de Amerikaanse computerwetenschapper Alan Kay ooit gezegd te hebben tijdens een bijeenkomst in 1971. Een schitterende quote (die overigens ook aan anderen wordt toegeschreven, zoals aan managementgoeroe Peter Drucker). En de tuinbouw bewijst momenteel het gelijk van die stelling.

De ontwikkelingen binnen de sector gaan namelijk momenteel snel. Opvallend voorbeeld daarvan is vers+, dat werkt aan een nieuwe waardeketen gebaseerd op plantinhoudstoffen. Daarmee is de gezonde belofte van groente pas écht waar te maken, en kan de tuinbouw werken aan nieuwe verdienmodellen én het verlagen van de zorgkosten. Nogal een innovatie, vindt u niet?

Er zijn meer voorbeelden. Onze eigen Roadmap Next Economy Greenport bijvoorbeeld, als voortvloeisel van de Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio. Daarin staan meer manieren waarmee de tuinbouw zichzelf vooruit helpt, en tegelijk werkt aan grotere maatschappelijke opgaven. Denk maar aan de energievoorziening in de regio: zonder fossiele brandstoffen, met een gesloten energienetwerk voor ondernemers en inwoners, gebaseerd op restwarmte, zon- en windenergie en geothermie.

Kern bij zulke radicale innovaties is dat niet alleen wordt uitgegaan van de eigen sector, maar dat over grenzen wordt gekeken naar andere sectoren en de burger op basis van maatschappelijke opgaven. Crossovers dus, en inclusief. Daarvoor is samenwerking op alle onderdelen van onze maatschappij essentieel, zo betoogde ik eerder op deze plek.

Maar er zijn meer voorwaarden voor het slagen van zulke innovaties en crossovers. De juiste skills bijvoorbeeld. Neem persoonlijke voeding. Als de tuinbouw de volgende stap wil zetten, dan zijn medewerkers met andere vaardigheden nodig. Dan zijn er misschien meer dna-experts dan teeltmedewerkers nodig, om maar een voorbeeld te noemen.

De Greenport bevindt zich in het middelpunt van die ontwikkelingen. Dat doen we op veel manieren. Zo vindt over anderhalve maand Dutch Agri Food Week plaats, het grootste agrifood evenement in Nederland . Dit jaar zijn er 300 partners en 175 events op ruim 1000 locaties. En daar zijn we trots op, als founding partner! Een flink aantal daarvan vindt plaats binnen de Greenports.

Eén event tijdens Dutch Agri Food Week in onze Greenport focust op de medewerkers van morgen. Tijdens de Solex Groente Tour brengen we namelijk twintig studenten en vloggers naar de tuinbouw: ze krijgen een workshop Soep met ballen bij Tomatoworld en doen de Pepper Challenge bij Westlandpeppers. Doel is niet alleen de studenten en vloggers te bereiken, maar via social media ook hun vrienden en studiegenoten. Daarom zijn er mooie prijzen voor de mooiste foto en film die door deelnemers gemaakt worden tijdens de Solex Groente Tour.

Wie de toekomst wil voorspellen en uitvinden kan niet wachten tot morgen, maar moet daarmee vandaag beginnen. De Greenport doet dat op veel manieren, zowel richting andere sectoren als richting de medewerkers van de toekomst. Dat doen we met en namens het regionale tuinbouwcluster. En daarbij kunnen we alle medewerking gebruiken. Want ook hierbij geldt: samen zijn we sterk.

Jolanda Heistek
Programmananager GreenportPin It on Pinterest