Agritech

Vier hogescholen – waaronder Inholland – organiseren op 16 september een webinar over bedrijfsopvolging. De online bijeenkomst is bedoeld voor onder meer studenten, ondernemers en bedrijfsadviseurs in de agrarische sector. Het webinar is onderdeel van een tweejarig onderzoek naar het overnemen en overdragen van ondernemingen.

Bedrijfsovernames in de agrarische en foodsector zijn ingrijpend. Er zijn veel expertises nodig, vanuit verschillende perspectieven (familiegeluk, de persoon, maatschappij & strategie, financieel-juridisch) met verschillende adviseurs, informanten, erfbetreders en beïnvloeders op verschillende momenten.

Daarom doen Hogeschool Inholland, Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool en HAS Hogeschool onderzoek naar bedrijfsopvolging. Daarmee willen ze overzicht en inzicht krijgen over het ‘landschap’ van bedrijfsovername. Het doel van het onderzoek is meer succesvolle bedrijfsovernameprocessen, waarbij zowel het bedrijf als overdrager, opvolger en niet-overnemende familieleden samen doorgaan.
Na het eerste jaar worden 10 aandachtpunten onderscheiden, verdeeld over de harde barrières (ondernemersvorm, bedrijfsstrategie en overnamesom), de zachte barrières (familie en partners, wonen en het echte gesprek) en persoonlijkheid en ondernemerschap (geschiktheid intredende ondernemer, loslaten uittredende ondernemer/ staker).

Webinar
Het onderzoek leidt tot verschillende initiatieven. Zo startte Inholland met een Living Lab Duurzame Bedrijfsovername. Verder is er op 16 september een webinar voor de agrarische sector. Later dit jaar komt er een online bijeenkomst die specifiek gericht is op de (glas)tuinbouw.
Het programma van het webinar op 16 september (13.00-15.00 uur):
13.00: Welkom en kick-off
13.10: Ervaringen van een adviseur die tevens docent is
13.30: Ervaringen van een bedrijfsoverdrager
13.50: Ervaringen van een bedrijfsopvolger en docent-onderzoeker
14.10: Ervaringen van een niet-overneemster bij een familieoverdracht
14.30: Onderzoeksresultaten
14.50: Q&A
15.00: Kick down

Aanmelden
Deelname is gratis. Stuur uiterlijk een week vooraf een mail naar gerry.kouwenhoven@inholland.nl . Vermeld in de mail: naam, kennisinstelling, bedrijf of organisatie en stel eventueel uw vraag.Pin It on Pinterest