Magazine Aan het werk

Universiteit Leiden heeft een nieuwe opleiding ontwikkeld: Leiden Legal Technologies Program. Deze gaat op 21 januari 2021 van start op de Campus Den Haag. Op 8 december is er van 15:30 uur tot 16:00 uur een webinar plaatsvinden voor geïnteresseerden in de opleiding.

Technologische ontwikkelingen en verregaande digitalisering van de maatschappij leiden tot disruptie, ook binnen het juridische domein. Legal big data is vandaag de dag een realiteit waar de jurist van de toekomst niet omheen kan. Het meest acute punt in de huidige disruptieve ontwikkelingen is dat bovengemiddeld geschoolde ambtenaren, rechters, advocaten en bedrijfsjuristen in harmonie moeten blijven opereren met deze ontwikkelingen willen ze relevant blijven.

Een extra complicatie hierbij is dat technologie en rechtsgeleerdheid niet dezelfde taal spreken en elkaar daardoor vaak niet begrijpen. Dat maakt het lastig voor juristen deze toepassingen van technologie toe te passen en de beperkingen te begrijpen. Toch is dit noodzakelijk, want pas dan kunnen ze ontwikkelaars van deze technologie sturen bij het borgen van juridische verdedigbaarheid, transparantie, wetgeving, en maatschappelijke normen en waarden.

De praktijk georiënteerde opleiding Legal Technologies is gericht op het kunnen omgaan met juridisch- technologische vraagstukken. De opleiding richt zich tot senior professionals binnen publieke- en private sector. De groep deelnemers vertegenwoordigt een diversiteit van organisaties en sectoren, welke allen moeten omgaan met dezelfde vraagstukken. Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer de tools om juridisch-technologische trends te plaatsen en is hij/zij in staat om op volwaardig niveau te communiceren met andere disciplines. Heeft u ten minste 5 – 10 jaar werkervaring? Heeft u een strategische of leidinggevende functie binnen uw organisatie? Loopt u aan tegen juridisch-technologische vraagstukken? Wilt u in staat zijn hier mee om te kunnen gaan, en anderen in te kunnen aansturen? Meld u dan aan voor de opleiding Legal Technologies.

Aanmelden voor de Webinar kan via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2020/12/live-webinar-en-qa—leiden-legal-technologies-program

 Pin It on Pinterest