Jaarevent 2022

Op 12 mei is op het Floriade-terrein een nexus-event over Water-Energy-Food (WEF) in samenwerking met Closer Cities. De bijeenkomst is een vervolg op het nexus-event dat plaatsvond tijdens de World Expo in van Dubai. Greenport-directeur Jolanda Heistek zal een van de tafels voorzitten. Samen met Anouk Schonau (themacoördinator Ruimte Greenport) en Koen Smekens (TNO, mede ontwikkelaar dashboard). Ze gaat zij met aanwezigen in gesprek over hoe het samenwerkende cluster opgaven op het gebied van water en energie ruimtelijk kunnen inpassen en zal ingaan op het dashboard waarop de impact van het cluster inzichtelijk wordt gemaakt. Bekijk het dashboard dat mede ontwikkeld is door TNO, Deltares en WUR.Pin It on Pinterest