Jaarevent 2023

Verslag workshop ‘Hoe versterken we Greenport West-Holland’

Werksessie 29 september 2015, 15.45-18.00 uur

Werksessie 29 september 2015Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de afsluitende werksessie: “Hoe versterken we de Greenport West-Holland”. De werksessie is gepland op dinsdag 29 september, in de middag.

Om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden werken het rijk, provincie, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen aan een winstgevende, innovatieve, bereikbare en duurzame tuinbouwsector in Zuid-Holland.

De tuinbouwsector moet een mondiale Greenport blijven. In de bedrijfslevenvisie van de Greenport West-Holland spreken ondernemers gezamenlijk de ambitie uit om het tuinbouwcluster de komende jaren te ontwikkelen tot de meest duurzame sector ter wereld door nieuwe markten aan te boren en producten te ontwikkelen. Maar hoe ziet deze veranderende tuinbouwsector er dan in 2030 uit? Wat heeft u nodig om deze ambitie te realiseren? Wat vraagt dat van ontwikkelingen op het gebied van energie, infrastructuur, ruimtelijke ordening, technologie en innovatie, en onderwijs?

Ik ben er graag bij en meld me aan!

Laatste werksessie uit de serie

Al eerder spraken we met verschillende partijen in de Greenport West-Holland. Ook in de komende bijeenkomst hopen wij met u door te praten over de ontwikkeling van de Greenport West-Holland.
Wij toetsen bij u dan ook graag de resultaten en de conclussies van het onderzoek tot nu toe, onder leiding van het LEI. De discussie brengt ons stap voor stap dichter bij een gezamenlijke beschrijving van wat er nodig is om een mondiale Greenport te blijven.

Wat levert het op
De bijeenkomst levert een gezamenlijk gedragen beeld op. Wat is er nodig voor de Greenport West-Holland om een speler op wereldniveau te blijven? De resultaten van de werksessie worden gebruikt voor een agenda waar overheden en ondernemers, ieder vanuit hun eigen rol, gezamenlijk uitvoering geven aan een strategie voor de ruimtelijk-economische versterking van de Greenport West-Holland. Voor de korte en middellange termijn. Deze werksessie levert ook input voor de volgende fase, de Gebiedsverkenning Westland.

Locatie

Plantenkwekerij
Van der Lugt
Irisweg 1
2665 MS Bleiswijk.

Routebeschrijving

Tijd
Inloop 15.45 uur. Programma 16.00 – 18.00 uur.

Ik ben er graag bij en meld me aan!

Wij zien u graag op 29 september a.s.

Jolanda Heistek            Programmamanager Greenport West-Holland
Peter Verbon                Provincie Zuid-Holland
Karen Raap                  Provincie Zuid-Holland
José Kools                   Gemeente Westland
Wiesje Hofstede           Gemeente WestlandPin It on Pinterest