Vacature
Programmasecretaris

Eens in de vier jaar vindt de International Horticulture Conference plaats, en maar eens in de zestien jaar in Europa. Afgelopen zomer vond de IHC-bijeenkomst plaats in Angers (Frankrijk): voldoende reden dus om een bezoek te brengen aan de conferentie. Namens Greenport West-Holland waren Marga Vintges (EU-coordinator) en Erik Persoon (bestuurslid Greenport) aanwezig; daarnaast waren er vertegenwoordigers van Wageningen UR en Anthura. Wendy Scholtes gaf een presentatie over de Food Boost Challenge: dit leidde al direct tot interessante contacten in Europa. 

Erik Persoon (Forever Plants/bestuurslid Greenport West-Holland) en Marga Vintges (Greenport West-Holland) bezochten 3 dagen van de conferentie, gezamenlijk met collega’s van andere clusters (Plant Inter Cluster Europe – Learning Experience). Het waren leerzame dagen. Mooie, interessante presentaties en netwerkmomenten wisselden elkaar af.

Boeiend en leuk was de presentatie van de eerste volledig gesloten indoor farm uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw, door de NASA-projectleider van destijds, Raymond Wheeler. 

Er stond ook een bezoek aan onderzoeksinstituut CITFL op het programma. Een interessant programmaonderdeel voor met name de Greenport. Hier wordt namelijk onderzoek gedaan naar biodiversiteit in relatie tot de tuinbouw.

Tijdens de IHC-conferentie was er veel contact tussen verschillende landen en clusters, zoals het Plant Inter Cluster EuropePin It on Pinterest