Jaaroverzicht 2019
Jaarplan 2020 gereed

Jaarplan 2020 gereed

Het jaarplan voor 2020 van Greenport West-Holland is gereed. In het jaarplan staat per ambitie aangegeven wat de opgaven en activiteiten zijn. U kunt de digitale versie van het jaarplan downloaden. De papieren versie wordt verspreid tijdens onder meer...


Pin It on Pinterest