Agritech

Themasessie ‘Ruimte voor Restwarmte’

Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam), Alex Ouwehand (Milieufederatie Zuid-Holland), Jeroen Straver (gemeente Westland) en Roy Persoon (paprikakwekerij Personal Vision) gingen tijdens een digitale themasessie in op de mogelijkheden van restwarmte. De bijeenkomst...
Meten is weten

Meten is weten

Onlangs zijn de 1.0-versies van de Regionale Energie Strategieën vastgesteld. Voor onze regio betreft dit de RES-regio Midden Holland en de RES-regio Rotterdam Den Haag. Veel van u zijn bestuurlijk of ambtelijk betrokken geweest bij het opstellen daarvan. De...


Pin It on Pinterest