Vacature
Programmasecretaris

Binnen de Energietransitie in de glastuinbouw zijn vele partijen en organisaties actief. Publieke partijen hebben een wettelijke taak om te registreren, terwijl analyses door onderzoeksinstellingen inzichten geven over ontwikkelingen van de transitie. Verschillende cijfers staan met elkaar in verband: doelstellingen, prognoses, realisaties en beschikkingen geven naast elkaar indrukken van de ontwikkelingen in de energietransitie. Glastuinbouw Nederland werkt aan de ontwikkeling en uitrol van een monitoringstool, waarmee individuele bedrijven op een eenduidige manier energieverbruik zullen registreren zodat de administratie te vergelijken valt als basis voor CO2-emissie en ontwikkeling per bedrijf daarbij. 

Verschillende partijen verzamelen data en monitoren vanuit andere belangen en doelstellingen en het lijkt en uitdaging om deze partijen samen te brengen. Om de gebiedsvisies naar de toekomst toe beter te onderbouwen en te vergelijken en in samenhang te laten zijn met lokale (gemeenten), regionale (Provincie) en nationale rapportages en monitoring, is het binnen Greenport West-Holland wenselijk inventarisatie uit te laten voeren. Hierdoor wordt een overzicht duidelijk dat als basis kan dienen voor beter vergelijk en samenwerking. Het is de verwachting dat een goede datacombinatie, mits correct georganiseerd en uitgevoerd, veel kan bijdragen in de inzichten van de ontwikkelingen in de energietransitie van de glastuinbouw. Dat zal kwantitatieve onderbouwing van de gebiedsvisies mogelijk maken.Pin It on Pinterest