Jaarevent 2023

Het nieuwe fieldlab Do IoT (Delft on Internet of Things) is officieel van start gegaan tijdens een bijeenkomst op de TU Delft Campus. Het Fieldlab richt zich op het ontwikkelen van toepassingen van het Internet of Things en is opgericht door de provincie Zuid-Holland, TNO, gemeenten, Delft en Katwijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Holland Rijnland en de TU Delft. Ook voor de Greenport is het van belang, onder meer voor innovatieve concepten als ‘Growing as a Service’ en Connected Transport, waarbij digitalisering een randvoorwaarde is.

Digitalisering is een randvoorwaarde voor de nieuwe economie, zo stelde Jeremy Rifkin bij de start van Roadmap Next Economy. 5G en Internet of Things zijn daarbij belangrijke begrippen. Bij het Internet of Things (IoT) wisselen grote aantallen apparaten informatie uit via een draadloos netwerk, wat vraagt om zeer snelle verbindingen met een hoge betrouwbaarheid en korte reactietijd. Daarnaast kan met 5G ‘tactiel internet’ worden ontwikkeld (waarbij via het internet ook tastzin kan worden overgebracht, zo kan een chirurg op afstand opereren met een robotarm. Iin onze sector kunnen we denken aan verschillende teelt- of verpakkingshandelingen).

Wethouder Saskia Bruines (Den Haag) verrichtte namens de MRDH de openingshandeling.

Tijdens de bijeenkomst gaven verschillende sprekers hun visie op het belang van IoT en 5G op de regionale economie, zoals gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (tevens voorzitter van de Greenport) en Berry Vetjens (TNO, tevens partner van de Greenport). 

Lees het volledige verslag op de website van TU DelftPin It on Pinterest