Jaarevent 2023

Provincie Zuid-Holland heeft de subsidie voor fase 2 van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland goedgekeurd. Het werkplan – dat start in 2023 – geeft de mogelijkheid om samen met de deelnemende partijen voort te bouwen op de resultaten van de periode tot en met 2022. Kern van de aanpak is de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de Horti Academy als samenwerking van een aantal opleiders. Daarin gaan we met meerdere bedrijven de vraaggestuurde aanpak die in het SLIM-project is ontwikkeld gebruiken. Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeidskrachten blijft ook nadrukkelijk onder de aandacht. Lees meer over de activiteiten op de HCA-paginaPin It on Pinterest