Jaarplan 2021

Samen werken we aan het human capital van de tuinbouw

De tuinbouw kan niet zonder goede en gemotiveerde medewerkers. Maar een groeiend aantal bedrijven heeft vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau en er is behoefte aan specialisten op diverse gebieden, zoals ict, techniek, robotica en econometrie. Bovendien is de duurzame inzet van flexibele arbeid belangrijk voor de tuinbouw. Met de Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland – voorgekomen uit het Innovatiepact van de Greenport – werken we samen aan het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Human capital-nieuws uit de regio

Digitale flyer ‘Werkkansen in het Westland’

Digitale flyer ‘Werkkansen in het Westland’

De digitale flyer ‘Werkkansen in het Westland' is gereed. De flyer is gemaakt naar aanleiding van de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland, waarbinnen de gemeenten Den Haag en Westland de krachten bundelen om de werkkansen van mensen in een uitkeringssituatie...

372 deelnemers aan CollegeTour

372 deelnemers aan CollegeTour

Vmbo-, mbo-, hbo- en wo-studenten hebben tijdens de CollegeTour kennisgemaakt met de tuinbouw. Onder leiding van dagvoorzitter Rob Veenman konden ze vragen stellen aan onder meer Peter Zaat van Beekenkamp Group, Ab van Staalduinen van Gearbox, Edith Bentvelsen van Ter...

Honk1: ‘We zijn de Cruyff Courts voor de arbeidsmarkt’

Honk1: ‘We zijn de Cruyff Courts voor de arbeidsmarkt’

Honk1 lijkt in weinig op een traditionele plek waar je terecht kunt voor een nieuwe baan. Geen balie en wachtruimtes, maar een lange clubtafel en verschillende inspiratieplekken. “En goede koffie”, vertelt mede-oprichter Jaap Hermsen. Honk1 zoekt naar een match tussen...

Webinar Glastuinbouw Nederland over Robotisering en Arbeid

Webinar Glastuinbouw Nederland over Robotisering en Arbeid

Donderdag 11 februari vond het webinar Arbeid van Glastuinbouw Nederland plaats. Het webinar stond in het teken van robotisering en arbeid. Hoe ziet de toekomst van arbeid eruit, gezien de ontwikkelingen? Hoe maak je werk aantrekkelijker voor medewerkers in het...

Brancheopleiding glastuinbouw is praktijkgericht

Brancheopleiding glastuinbouw is praktijkgericht

Leren op de werkplek is het devies in de tweejarige brancheopleiding glastuinbouw van Kasgroeit en Inholland Academy. Vanuit hun werk in de glastuinbouw bouwen deelnemers een portfolio op, gebaseerd op hun eigen leerdoelen en de wensen vanuit het bedrijf. 'Het is...

Eerste HCA-monitoring: ruim 3000 deelnemers

Eerste HCA-monitoring: ruim 3000 deelnemers

De monitoring van de eerste fase van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is afgerond. Uit de monitoring blijkt dat ruim dertig partijen in de regio actief zijn op een of meer sporen van het deelakkoord. Die initiatieven bereiken en...

Young AVAG versterkt netwerk en kennis

Branchevereniging AVAG startte twee jaar geleden met een ontwikkelprogramma voor jonge talenten: Young AVAG. Het programma bestaat uit een nadere kennismaking met de tuinbouw én aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, vertelt voorzitter...

Human Capital-sporen

Werving/Instroom

Ontwikkeling ondernemerschap

Leven Lang Ontwikkelen

Flexibele arbeid

Begeleiden naar arbeidsmarkt

 

Over het Human Capital Akkoord

Op 14 februari 2020 ondertekenden tientallen ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het Deelakkoord is onderdeel van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland van Economic Board Zuid-Holland.

 Pin It on Pinterest