Magazine Aan het werk

Samen werken we aan het human capital van de tuinbouw

De tuinbouw kan niet zonder goede en gemotiveerde medewerkers. Maar een groeiend aantal bedrijven heeft vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau en er is behoefte aan specialisten op diverse gebieden, zoals ict, techniek, robotica en econometrie. Bovendien is de duurzame inzet van flexibele arbeid belangrijk voor de tuinbouw. Met de Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland – voorgekomen uit het Innovatiepact van de Greenport – werken we samen aan het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Human capital-nieuws uit de regio

Kenniscafé VIA FIA over Goed werkgeverschap

Kenniscafé VIA FIA over Goed werkgeverschap

De Food Innovation Academy organiseert op 26 september een Kenniscafé over goed werkgeverschap. De spreker van het Kenniscafé VIA FIA is van de online supermarkt Picnic: het relatief jonge bedrijf positioneert zich als aantrekkelijke werkgever en weet medewerkers te...

Kenniscafé over ‘een levenlang leren in de Greenport’

Kenniscafé over ‘een levenlang leren in de Greenport’

Op 18 oktober organiseert de Greenport een Kenniscafé over 'een levenlang leren in de Greenport'. De bijeenkomst is een vervolg op een eerder Kenniscafé: die werd zeer goed beoordeeld door de deelnemers, en ze gaven aan een volgende keer een actieve bijdrage te willen...

Herstart opleiding Allround Teelt & Logistiek garandeert baankansen

Herstart opleiding Allround Teelt & Logistiek garandeert baankansen

Lentiz, Melanchthon, Kasgroeit en Vreugdenhil Young Plants bouwen samen met  aan de herstart van de BBL-opleiding Allround Teelt & Logistiek. Het BBL-traject (beroepsbegeleidende leerweg) vormt, door de opleiding in te richten met relevante praktijkvraagstukken op...

Greenport West-Holland lanceert digitaal magazine over Human Capital

Greenport West-Holland lanceert digitaal magazine over Human Capital

Greenport West-Holland heeft een digitaal magazine gemaakt over de Human Capital-activiteiten in de regio: ‘Aan het werk’. In het magazine vertellen onder meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden hoe ze samenwerken aan een betere match op de arbeidsmarkt. Het...

Overzicht initiatieven Human Capital Akkoord

Op deze pagina vindt u een een overzicht van wat in de regio gebeurt op het gebied van human capital. Werving en Instroom HortiStudent - Betrokken partijen: HortiHeroes; Glastuinbouw Nederland; Plantum; AVAG; GroentenFruit Huis; World Horti Center - Perspectief:...

Kenniscafé over Leven Lang Ontwikkelen

Greenport West-Holland organiseert op 21 juni, 15.00 tot 18.00 uur, een Kenniscafé over Leven Lang Ontwikkelen. De bijeenkomst is bedoeld voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Tijdens het Kenniscafé wordt verteld over een gezamenlijk traject in het...

Oorlog in Oekraïne: wat kunt u als werkgever doen?

Oorlog in Oekraïne: wat kunt u als werkgever doen?

De oorlog in Oekraïne is een ongekende humanitaire crisis. Oekraïense vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen in landen dichtbij, maar ook in Nederland. Hierom heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een speciale themapagina opgesteld rondom dit onderwerp. De...

Symposium ‘Tuinbouw: The NXT Generation’ op 18 januari

Elke tuinbouwonderneming heeft wel met de volgende vraag te maken ‘Hoe ziet onze organisatie er in 2030 uit?’. Daarom organiseren de vierdejaars Tuinbouw en Agribusiness studenten van de Hogeschool Inholland een Symposium met als thema ‘Tuinbouw The NXT Generation’....

The Young Digitals aan de slag voor Greenport West-Holland

The Young Digitals aan de slag voor Greenport West-Holland

Greenport West-Holland gaat samenwerken met The Young Digitals! The Young Digitals is een sociale onderneming die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot digital marketeer. Niet alleen ziet Greenport in hoe onmisbaar jonge, frisse blikken op onze...

Monitor

Download de monitor Human Capital Akkoord

 

Overzicht initiatieven

Bekijk de regionale initiatieven op het gebied van het Human Capital Akkoord

 

Human Capital-sporen

Werving/Instroom

Ontwikkeling ondernemerschap

Leven Lang Ontwikkelen

Flexibele arbeid

Begeleiden naar arbeidsmarkt

 

Over het Human Capital Akkoord

Op 14 februari 2020 ondertekenden tientallen ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het Deelakkoord is onderdeel van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland van Economic Board Zuid-Holland.

 Pin It on Pinterest