Jaarevent 2023

De zomervakantie begint. Voor sommigen onder ons betekent dat een paar weken even niks doen. En excuus aan de tuinbouwondernemers onder ons: dat geldt ook voor mij. 

Op vakantie gaan heeft veel voordelen: lekker weer, geen afspraken, uitrusten. En niet te vergeten: even helemaal van de radar verdwijnen. Geen mails of belletjes. Alsof je tijdelijk onzichtbaar bent. Heerlijk.

De tuinbouw gaat niet op vakantie. De tuinbouw is immers een sector die jaarrond actief is, en zelfs nog actiever als anderen op het strand of de camping liggen. De tuinbouw moet dus ook jaarrond zichtbaar zijn: in de supermarkt, in de bloemenwinkel, op de arbeidsmarkt, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Het afgelopen jaar is in de Greenport keihard gewerkt aan de zichtbaarheid van het regionale tuinbouwcluster. Niet voor niets is ‘Greenport op de kaart’ een van de randvoorwaardelijke ambities van ons nieuwe programma.

Zo was er een internationale (EU-)conferentie (PIC-meeting) en kwam de secretaris-generaal van het ministerie van LNV op bezoek. Sommigen zullen denken: moet dat nu, al die bijeenkomsten en bezoekjes. “Wat moet dat allemaal wel niet kosten?”

Het antwoord op die vraag: relatief weinig. De Greenport, als organisatie, is in staat met weinig mensen en middelen zeer effectief te zijn. En door de inzet van onze partners wordt ook veel mogelijk gemaakt, de Greenport, als ecosysteem. En het is ook een kwestie van slim inspringen op kansen. Zo ondertekende de Greenport als eerste een deelakkoord van het provinciale Human Capital Akkoord. Voor, tijdens en na de ondertekening werd de Greenport meermaals geprezen als innovatief, vooruitstrevend cluster.

Het afgelopen jaar werd de Greenport dus steeds zichtbaarder. Op politiek, provinciaal, bestuurlijk, ondernemend vlak – en vele andere vlakken – lieten overheden, kennisinstellingen en ondernemers hun neus zien én staken ze hun nek uit. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Want samen maken we het succes van onze samenwerkende regio.

Maar wat mij betreft onderbreek ik die zichtbaarheid een paar weken. Vakantie. Terugkijken en vooruitkijken. En binnenkort zien we elkaar weer, ergens in de Greenport of daarbuiten. Samen zetten we de regio op de kaart en vormen we een economisch sterk en gezond en gelukkig cluster.

Ik wens u een fijne zomer!

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest