Nieuwe Energie

Greenport West-Holland heeft een digitaal magazine gemaakt over de Human Capital-activiteiten in de regio: ‘Aan het werk’. In het magazine vertellen onder meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden hoe ze samenwerken aan een betere match op de arbeidsmarkt. Het eerste exemplaar van ‘Aan het werk’ werd overhandigd aan Thijs van den Heuvel van Olympic Fruit.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Daarvoor is een goed aanbod van medewerkers essentieel. Daarom werd op 14 februari 2020 het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Dit Deelakkoord is onderdeel van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland van de Economic Board Zuid-Holland.

Het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland (kortweg: Human Capital Akkoord) werd ondertekend door tientallen ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn concrete doelen geformuleerd: 3.250 medewerkers van werk naar werk, 500 ondernemers begeleiden in de ontwikkeling van het ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid van 2.000 medewerkers in de flexibele schil vergroten en 500 mensen vanuit bijstand en WW begeleiden naar werk.

In ’Aan het werk’ staan verhalen over Human Capital-initiatieven in de Greenport. Daarnaast vertellen betrokkenen over de beste aanpak om vraag en aanbod op het gebied van arbeid beter op elkaar te laten aansluiten. Greenport-voorzitter Meindert Stolk schrijft in zijn voorwoord: “Doordat ondernemers aan tafel zitten met onderwijsinstellingen kunnen die zorgen dat hun onderwijsaanbod hierop aansluit en studenten zijn voorbereid op de vragen dit ze gaan tegenkomen in hun toekomstige baan. Andersom kunnen de onderwijsinstellingen zorgen dat het juiste talent op de juiste plek terechtkomt.”

Tijdens het Jaarevent van Greenport West-Holland bij Van Gelder Groente en Fruit werd ‘Aan het werk’ gelanceerd. Thijs van den Heuvel (Olympic Fruit) kreeg het eerste exemplaar symbolisch overhandigd door Gerard van Oosten, programmaregisseur van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Alle bezoekers aan het Jaarevent ontvingen een mini-magazine met een link naar de digitale versie van ‘Aan het werk’. Het magazine is hier te vinden.

 Pin It on Pinterest