Jaarevent 2023

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Het was een vrolijke boel, onlangs tijdens de Solex Groente Tour die we vanuit Greenport West-Holland organiseerden. Aanleiding was de vierde editie van Dutch Agri Food Week,waarvan de Greenport een van de founding partners is. En doel was een aantal studentenkennis laten maken met de tuinbouw, en via die studenten hun huisgenoten, vrienden en studie-collega’s. Daarvoor hadden we een vermakelijk programma samengesteld. Per solex reden ze van De Lier naar Tomatoworld in Honselersdijk. Daar kregen ze een presentatie over de tuinbouw en een rondleiding door de kas, waarna ze gezamenlijk kookten én aten. De volgende stop was Westlandpeppers, waar na een rondleiding The Pepper Challenge op het programma stond.

Aan het eind van de dag werden ze weer netjes naar Delft CS gebracht. (Zie de film die we maakten van de Solex Groente Tour). Om de studenten te stimuleren zo veel mogelijk van hun belevenissen te delen met hun netwerk kunnen ze hoofdprijzen winnen: één voor de beste foto, en één voor de beste video. De Solex Groente Tour blijft dus niet beperkt tot die ene mooie donderdag en die kleine club deelnemers. Door dit event bereiken we een grotere groep met de boodschap: de tuinbouw maakt heerlijke, gezonde producten en kan helpen met enkele mondiale uitdagingen, onder meer op gebied van voeding en water.

Hommels in plaats van bijen?

Tijdens de Solex Groente Tour ging het echter niet alleen om vertellen, maar ook om luisteren.Want de studenten – die studies volgen als Voeding & Diëtiek, Geneeskunde, Nederlands Rechten Luchtvaarttechnologie – zijn onze klanten van vandaag en mogelijke werknemers vanmorgen. En er was genoeg te luisteren. Over elk aspect van de tuinbouw, de teelt en de producten werden talloze vragen gesteld. Vaak gingen die vragen over duurzaamheid, zoals het mogelijk hergebruik van steenwol, het recirculeren van water en het verminderen van het energieverbruik. Duurzaamheid is een aandachtspunt van de huidige generatie jongeren. Maar ook: waarom gebruiken jullie hommels in plaats van bijen en hoe komen pepers aan hun scherpe smaak? Daarnaast gaven ze hun visie op voeding en gezondheid. Ongezonde producten zijn niet populair – in ieder geval bij de studenten die deelnamen. Ze vinden de herkomst van productenbelangrijk – online handel zou daarop kunnen inspelen. En ze houden van smaak en van experimenteren in de keuken. De ‘next generation’-jongeren passen als consument bij de ambities van onze tuinbouw: duurzaam en gezond.

Concurrentiepositie

Met de Solex Groente Tour deden we als Greenport dus een dag aan tuinbouwpromotie ondereen belangrijke doelgroep: studenten. Nu is promotie niet onze core business, maar die doelgroep wél. Werken aan de toekomst van kennis & innovatie binnen het regionale tuinbouwcluster is een van de belangrijkste taken van de Greenport, en onderwijs en educatiespelen daarbij een voorname rol. Voor het opleiden van Toekomstmakers: onze toekomst, maar ook hun eigen duurzame en gezonde toekomst.

Op dat vlak gebeurt veel. Enkele voorbeelden van de afgelopen periode: MBO Oostland is geopend, HortiHeroes heeft een vliegende start gemaakt en het Innovatiepact is ondertekend. En er is volop aandacht in de regio voor de Human Capital Agenda. Voor huidige en toekomstige medewerkers. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Belangrijke thema’s bij dergelijke initiatieven zijn onder meer aantrekkelijk werkgeverschap, aansluiting van onderwijs op de praktijk en een ‘leven lang leren en ontwikkelen’. Bij al deze thema’s is samenwerking essentieel: samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen. Zo werkt de Economic Board Zuid-Holland aan de concurrentiepositie van Zuid-Holland op de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt een Human Capital Agenda opgesteld voor de regio. Met uiteraard aandacht voor de Greenport-sector als een van de belangrijkste economieën onze regio.

Aanleiding is dat uit onderzoek van de OESO blijkt dat Zuid-Holland op dit punt extra meters moet maken.Een concreet voorbeeld is de aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Kern is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken – Toekomstmakers . LLO maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Daarnaast draagt LLO bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt.

Hete pepers en verse tomaten

Een soepel functionerende arbeidsmarkt is dus waaraan gewerkt wordt. Maar die kan nog zo soepel zijn; als je niet zichtbaar bent voor de buitenwereld, dan besta je niet. Promotie is dus een onlosmakelijk deel van kennis & innovatie. Die promotie kan groot zijn – bijvoorbeeld met grote campagnes. Maar die promotie kan ook klein beginnen, als een olievlek. En als we allemaal een kleine olievlek maken, dan ontstaat er vanzelf een olievoorraad vol met topkwaliteit medewerkers voor de toekomst.

En dat brengt me terug bij de Solex Groente Tour. Die organiseerden we wegens de Dutch AgriFood Week. Maar eigenlijk organiseerden we de tour vooral voor een betere arbeidsmarkt binnen het regionale tuinbouwcluster. En een betere arbeidsmarkt begint soms met de ervaring van het eten van hete pepers en verse tomaten.Pin It on Pinterest