Vacature
Programmasecretaris

Komende zomer begint Lentiz MBO Oostland met lesgeven in de Melanchthon Business School in Bleiswijk. Een bescheiden start met een klein aantal leerlingen, vertelt Rick van Dam, lid van het Raad van Bestuur van Lentiz. Maar de komende jaren zal dat aantal zeker groeien, vooral door beter aan te sluiten op de behoeften van het regionale bedrijfsleven.

De Business School wordt nu vooral gebruikt door de vmbo-opleidingen van Melanchthon. Daarnaast zijn er enkele tientallen mbo-leerlingen van de opleidingen Agrohandel & Logistiek, Bloem & Design, Hovenier en Dierverzorging. Die opleidingen worden nu nog aangeboden door Edudelta, maar dat heeft besloten de activiteiten in onder meer Bleiswijk te stoppen.
De mbo-opleidingen in Bleiswijk worden daarom vanaf 1 augustus 2018 aangeboden door Lentiz (dat al samenwerkte met Edudelta en Melanchthon). De vier opleidingen vinden voortaan plaats onder de naam MBO Oostland. “We willen er een volwaardige mbo-school van maken, met 250 tot 350 leerlingen”, vertelt Van Dam. “Daarvoor is aansluiting op de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven essentieel.”

Behoefte bij ouders, kinderen en bedrijven
Er is in de regio behoefte aan een goede groene mbo-opleiding, vertelt Van Dam. Dat geldt voor ouders en kinderen, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Waaraan die ondernemingen precies behoefte hebben wordt de komende tijd onderzocht onder leiding van locatiedirecteur Cees de Jong van de Business School en Marion van Nimwegen van Lentiz.
Van Dam: “Het wordt door die gesprekken steeds duidelijker, steeds scherper aan welk type leerlingen en toekomstige medewerkers behoefte is bij bedrijven in de regio. Zo krijgen we nadrukkelijk de vraag of er een goede teeltopleiding komt. Die mogelijkheid gaan we onderzoeken.”

Hybride leren
Het huidige aanbod kan daardoor in de toekomst verder worden uitgebreid, of in ieder geval worden aangescherpt. Zo zullen de opleidingen Hovenier en Agrohandel & Logistiek een verdere verdieping krijgen.
Maar het gaat niet alleen om het aantal opleidingen, maar ook om de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd en ingericht. “Het gaat daarbij onder meer om een goede doorstroom van vmbo naar mbo. Dat vraagt om een goede aansluiting, niet alleen binnen de Business School, maar ook met andere vmbo-opleidingen in de regio.”
“Daarnaast zetten we sterk in op het hybride leren”, vertelt Van Dam. “Dat betekent onder meer een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, dat een deel van de opleiding op bedrijven plaatsvindt en dat er gastcolleges plaatsvinden van mensen uit de praktijk.”

Huisvesting
Door beter onderwijs, een betere profilering en een betere aansluiting op het bedrijfsleven wil Lentiz MBO Oostland een kwaliteitsschool zijn en die zal gaan groeien in omvang. Maar de Business School barst nu al uit zijn voegen, vertelt Van Dam.

“We onderzoeken nu wat te doen met de huisvesting. In het Westland zijn onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en Demokwekerij gestart met het World Horti Center. Dat is een concept dat misschien ook voor het Oostland interessant is.”
(Foto: Melanchthon)

Foto: https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/opening-nieuwe-gebouw-melanchthon-business-school/Pin It on Pinterest