Jaarevent 2023

De website van TRACK is gereed: www.trackgrowingdata.eu.

TRACK is het Europese project van de Greenport West-Holland en vier Europese partners. Doel van TRACK is de samenwerking tussen de Europese regio’s te bevorderen voor de toepassing van big data en de verbetering van de traceerbaarheid van de agrofood, vooral in teelttoepassingen en speciale aandacht voor het MKB. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de Greenport met een financiële bijdrage, zodat er meer kennisdeling en positionering van onze regio in Europa plaats kan vinden, onder meer door het organiseren van een Plant Inter Cluster-bijeenkomst in juni waar bedrijven, kennisinstellingen uit meerdere europese regio’s aanwezig zullen zijn.Pin It on Pinterest