Jaarevent 2023

“Veel reststromen uit de tuinbouw worden gecomposteerd. Dat is op zich een prima oplossing. Maar volgens ons zijn er meer toepassingen mogelijk.” Dat vertelt André van der Wurff, manager van het Fieldlab Identificatie Organische Stoffen. Willem Kemmers van Biobased Greenport West-Holland is onlangs toegetreden tot de Raad van Advies van het Fieldlab. “Met meer kennis over de inhoud van reststromen uit de tuinbouw kunnen we werken aan een systeemsprong.”

Het Fieldlab Identificatie Organische Stoffen is een initiatief van de Stichting Control in Food & Flowers. Die stichting doet niet-commercieel contractonderzoek naar microbiële gewasbescherming, biotechnologie en andere groene projecten (zoals nutriënten en weerbare teeltsystemen), en werd in 2014 gestart door Bert van Tol. Die richtte jaren daarvoor het bedrijf Groen Agro Control op. Van der Wurff, manager R&D bij de Stichting Control in Food & Flowers: “Van Tol wilde iets terugdoen voor de sector.”

Eind vorig jaar ontving de stichting uit handen van gedeputeerde Meindert Stolk een bijdrage uit fonds Kansen voor West. Daarmee kunnen de activiteiten worden uitgebreid. Die uitbreiding is het Fieldlab. Van der Wurff: “Het Fieldlab doet onderzoek naar organische stoffen in reststromen in de tuinbouw en natuurbeheer. Veel van die reststromen worden gecomposteerd. Dat is op zich een prima oplossing. Maar volgens ons zijn er meer toepassingen mogelijk, en kunnen die leiden tot een betere verwaarding van reststromen. Er is nog zoveel te ontdekken.”

Systeemsprong

Met de bijdrage uit Kansen voor West kon een QTOF worden gekocht: een instrument waarmee functionele organische stoffen onderzocht kunnen worden op samenstelling. En al bij de eerste testen werd dankzij de QTOF ontdekt dat restromen in de teelt van sla kunnen zorgen voor een 30% hogere oogst. “Reststromen als gebruikt water bevatten vaak zeer nuttige organische stoffen. Met de QTOF kunnen we dat onderzoeken.”

Daarvoor maakt het instrument een ‘vingerafdruk’ van een organische stoffen die in een reststroom voorkomen. Daarover is namelijk – als het gaat om reststromen uit de tuinbouw – nog relatief weinig bekend. Terwijl die kennis het mogelijk maakt nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Van der Wurff noemt het zelfs een ‘systeemsprong’: een nieuwe manier van bedrijvigheid in het tuinbouwcluster.

Samenwerking met Greenport

Daarbij richt het Fieldlab zich op vier thema’s: waterafvalmanagement, organische meststoffen & biostimulanten, biopharma (dus nuttige inhoudstoffen) en alternatieven voor chemische gewasbescherming. “Daarvoor werken we samen met enkele gespecialiseerde instituten in de regio: TU Delft, Wageningen University & Research Glastuinbouw, de Universiteit Leiden en Hogeschool Inholland.”

Ook werkt het Fieldlab nauw samen met Greenport West-Holland. Reden om Willem Kemmers van Biobased Greenport West-Holland te vragen voor de Raad van Advies, vertelt Van der Wurff. “De Greenport heeft een sterk netwerk, net als onze stichting. We kunnen elkaar versterken, en werken aan meer bedrijvigheid rondom reststromen in de provincie Zuid-Holland.”Pin It on Pinterest