Agritech

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 20 april 2021 weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2021 ruim € 66 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.

Lees verder in deze nieuwsbrief van Topsector Tuinbouw & UitgangsmaterialenPin It on Pinterest