Jaarevent 2023

De Economische Programmaraad Zuidvleugel heeft een nieuwe naam: EBZ – Economic Board Zuid-Holland. De oude naam zorgde soms voor verwarring, geeft EBZ aan.

De Economic Board Zuid-Holland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht. De Greenport is daarbij een van de economische clusters.

De gezamenlijke ambitie is economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen. EBZ focust daarbij op initiatieven binnen de speerpunten Haven in transitie, Feeding & Greening the Mega-cities, Life Sciences & Health, Safety & security en Hightech & Smart industry.

Verbinders vanuit de Greenport in de EBZ voor speerpunt Feeding & Greening the Mega-cities zijn: Martin van Gogh (Hoogendoorn Growth Management), Adri Bom (gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter Greenport) en Rinke Zonneveld (Innovation Quarter). De Greenport wil samen met de EBZ-partners een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda voor de tuinbouw realiseren en focus aanbrengen.

Op 28/29 november zal de Greenport samen met partners uit de EBZ en PZH een bezoek brengen aan het European Innovation Summit in Brussel in verband met de strategie Feeding & Greening Mega-cities.Pin It on Pinterest