Meet & Greet Energie

Onlangs diende de Greenport Horti Campus een aanvraag in bij Katapult: die leidt mogelijk tot een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. Met die bijdrage kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs versterkt worden, vertelt Rick van Dam, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz. Doel: innovatie dichterbij de bedrijven organiseren. “In de oude wereld ging je naar school, zocht je een baan bij een werkgever en zorgde je voor brood op de plank. Maar dat beeld is gekanteld.”

Rick, waarom is het zo belangrijk dat bedrijven en onderwijs elkaar weten te vinden?

“Het Nederlandse tuinbouwcluster is een wereldspeler op het gebied van onder meer handel, teelt en techniek. Maar de wereld is in transitie. Om wereldspeler te blijven, moet je elkaar opzoeken, dus: ondernemers, onderwijs en overheden. Bovendien is menselijk kapitaal schaars: je kunt veel taken automatiseren, maar de mens blijft bepalend. Daarom moet je innovatie dicht bij de bedrijven organiseren en daar als onderwijs dicht tegenaan zitten.”

Waarom is dat belangrijk?

“In de oude wereld ging je naar school, zocht je een baan bij een werkgever en zorgde je voor brood op de plank. Maar dat beeld is gekanteld, en dat zal de komende twintig jaar zo blijven. Het is nu een werknemersmarkt. Het gaat er nu om: Wil iemand bij jouw werken? Is jouw bedrijf interessant genoeg? Draagt jouw bedrijf genoeg bij aan de wereld van morgen? Je moet dus aantrekkelijk worden, bijvoorbeeld door meer te innoveren binnen je bedrijf, met nieuwe talenten. En mensen de ruimte geven zich te ontwikkelen.”

Hoe werkt dat in de praktijk?

“Mbo-instellingen stellen tegenwoordig steeds meer concrete vragen aan bedrijven. Wij bij Lentiz noemen dat ’onderzoekend leren’. Het bedrijf wordt daarbij de leeromgeving. Want het bedrijf is de plek waar je de passie, inspiratie en vakmanschap van de ondernemer vindt. Dat betekent dat bedrijven samen met jongeren gaan leren. Daarvoor is stap 1: elkaar weten te vinden en elkaar begrijpen. Daarin spelen de practoren in het mbo en bij hbo de lectoren een belangrijke rol.”

Wat kan een mogelijke bijdrage uit het Nationaal Groeifonds daaraan bijdragen?

“In de regio is al jaren een innovatienetwerk: dat is het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Met een bijdrage kunnen we ‘full swing’ de samenwerking tussen mbo- en hbo-onderwijs en bedrijven verder versterken, en dan met name op het gebied van gebied van digitalisering en energieneutraal. Vergeet niet: op het mbo en hbo vind je de beroepskrachten van morgen. De toekomstmakers van het tuinbouwcluster lopen nú rond op de onderwijsinstellingen.”

Bedrijven die willen meewerken aan de kennis & innovatie-agenda van Greenport Horti Campus en aan Leven Lang Ontwikkelen kunnen zich melden bij Nico van Hemert: [email protected].

 Pin It on Pinterest