Jaarevent 2022

Michiel Jak heeft onlangs namens Greenport West-Holland een presentatie gegeven tijdens het ondernemersnetwerk ‘Green meets Ports’. Zijn presentatie ging over de versnetwerk-strategie in de regio en de verbinding met de Haven Rotterdam en de verbinding met de nationale Goederenvervoercorridors. Een goede doorstroming is belangrijk voor het vervoer van verse producten, maar vervoer over de weg als onderdeel van een multimodaal netwerk komt zwaar onder druk. Daarom is het belangrijk slim samen te werken aan een regionale meerjarige programmatische aanpak die aansluit op de landelijke en europese verbindingen.Pin It on Pinterest