Jaarevent 2023

Wie gezond wil leven, kan niet om Nederland heen. Greenport West-Holland speelt daarin een hoofdrol, met topbedrijven op het gebied van veredeling, productie, gewasbescherming en stadslandbouw, zo zag een gezelschap bestaande uit onder meer Tweede Kamerleden en ondernemers tijdens de Gezonde Bustour van de Greenport.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van voeding en gezondheid.

Om de (landelijke) politiek te informeren over de kracht van de Greenport vond op maandag 5 februari de Gezonde Bustour plaats. Daaraan werd deelgenomen door een select gezelschap bestaand uit onder meer enkele Tweede Kamerleden, Commissaris van de Koning Jaap Smit, Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, de burgemeesters van Westland en Lansingerland, wethouders, ondernemers en brancheverenigingen.

Een gezonde toekomst voor iedereen

De Gezonde Bustour startte bij veredelingsbedrijf Rijk Zwaan in De Lier. Daar hoorden de deelnemers dat 40% van alle landbouw- en tuinbouwzaden afkomstig is van een Nederlands (familie-)bedrijf. Familiebedrijf Rijk Zwaan is een van de internationale topspelers. Dat komt vooral door de nadruk op innovatie. “We investeren 30% van onze omzet in R&D”, vertelde Anneke van de Kamp, Group Manager Communication & Public Affairs. “Onze missie is: een gezonde toekomst voor iedereen.” Daarnaast gaf ze aan dat de krachtige internationale positie van Nederlandse bedrijven onder meer afhankelijk is van de samenwerking binnen de triple helix, zoals de Greenport.

Bij Koppert Cress in Monster vroeg ondernemer Rob Baan steun voor zijn ambitie: Nederland als gezondste delta ter wereld. Zo moet Koppert Cress een hoge belasting betalen over de gezonde voeding die het verstrekt aan medewerkers. Ook vroeg Baan steun voor een hervorming van de gezondheidszorg. “80% van de zorgkosten in Nederland zijn lifestyle-gebonden. Gezonde voeding is de sleutel. Maar artsen worden niet opgeleid in gezondheid: ze studeren Medicijnen.” Koppert Cress bood het gezelschap een gezonde lunch aan.

De hoogste stadskas ter wereld

Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs was de derde stop. Hier vertelde Evert Hamblok, Corporate Manager Regulatory Affairs, onder meer hoe de complexe Europese regelgeving de marktontwikkeling van gezonde gewasbescherming frustreert. Hierdoor is de strijd met chemische gewasbescherming in Europa moeilijker dan in bijvoorbeeld Amerika.

De laatste stop was The New Farm in Den Haag. Deze voormalige Philipsfabriek herbergt onder meer een oesterzwammenkwekerij (HaagseZwam) en binnenkort een insectenkwekerij. Op de bovenste etage – op 34 meter hoogte – van The New Farm staat de hoogste stadskas ter wereld van Urban Farmers. De groenten die daar groeien worden onder meer bemest met ‘afvalstoffen’ van tilapia-vissen, die een etage lager worden gekweekt. The New Farm is een educatie- en demonstratiecentrum voor stadse voeding, vertelde directeur Eveline Braam, en toont aan dat gezonde voeding niet altijd duizenden kilometers hoeft te reizen.

Meer samenwerken

Deelnemers aan de Gezonde Bustour waren zeer onder de indruk van de Greenport-bedrijven. Zo reageerde Kamerlid Maurits von Martels van het CDA met: “De prestaties van de Nederlandse (glas)tuinbouw zijn ongekend.” Arne Weverling, Kamerlid voor de VVD met de tuinbouw als thuisbasis, riep ondernemers, overheden en brancheverenigingen op om nóg meer samen te werken aan een gezamenlijke lobby, zodat gezonde producten uit de Greenport de levens van nóg meer mensen kunnen verbeteren.

Deelnemers

Deelnemers aan de Gezonde Bustour waren (in alfabetische volgorde):

dhr Samir Amghar (beleidsadviseur gemeente Lansingerland)
dhr Mustafa Amhaouch (Tweede Kamerlid, CDA)
mw Agnes van Ardenne- van der Hoeven (burgemeester gemeente Westland)
mw Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, voorzitter Greenport)
dhr Theo Duijvestijn (wethouder gemeente Westland, bestuurslid Greenport)
mw Christine Foekens (bestuursadviseur gedeputeerde Adri Bom-Lemstra)
dhr Martin van Gogh (directeur Hoogendoorn Growth Management)
mw Jolanda Heistek (programmamanager Greenport)
mw Livia Hendriks (beleidsmedewerker Plantum)
mw Natalie de Jong (adviseur gemeente Westland)
mw Aimée von Martels (echtgenote dhr Maurits von Martels)
dhr Maurits von Martels (Tweede Kamerlid, ​CDA​)
dhr Jos van Mil (directeur Greenco)
mw Lysbeth Müller (event-organisator Greenport)
dhr Govert van Oord (wethouder Midden-Delfland)
dhr Frans Pijls (thematrekker Gezondheid & Geluk Greenport)
mw Mieke Reyniers (secretaris Topsector T&U)
dhr Jaap Smit (Commissaris van de Koning Provincie Zuid-Holland)
dhr Pieter van de Stadt (burgemeester gemeente Lansingerland)
dhr Sjaak van der Tak (voorzitter Glastuinbouw Nederland)
mw Karin Thomas (voorzitter Thematisch Netwerk Economische Zaken en Innovatie VVD)
dhr Driekus van de Ven (EU-vertegenwoordiger GroentenFruit Huis)
dhr. Mario van Vliet (communicatiemanager Greenport)
dhr Arne Weverling (Tweede Kamerlid, VVD)
dhr Roel Willemsen (KPN Zakelijke Markt/Business Market)
dhr Maurice Wubben (directeur Maurice Wubben)
dhr Leo Zegwaard (strategisch adviseur Commissaris van de Koning, Provincie Zuid-Holland)

(Foto’s: Greenport West-Holland / Koppert Cress)

Bekijk hier de foto’s.
Bekijk hier de handout van Koppert Biological Systems
Bekijk hier de presentatie van Koppert Biological SystemsPin It on Pinterest