Jaarevent 2023

Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is onder de indruk van de samenwerking binnen Greenport West-Holland en de internationale ambities van het regionale tuinbouwcluster. Dat vertelde hij woensdag 3 juli tijdens een werkbezoek aan onder meer OK Plant, Tomatoworld en World Horti Center in gemeente Westland. 

Vorig jaar lanceerde minister Schouten haar visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. Onlangs volgde het bijbehorende realisatieplan. Hierbij staat de omslag naar kringlooplandbouw centraal. De Greenports geven al volop invulling aan deze visie, eerder met de Nationale Impulsagenda Greenport 3.0 en inmiddels via de uitvoering van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030, waarbij het ministerie ook nadrukkelijk betrokken is.

Goet bracht met een kleine delegatie een bezoek aan het World Horti Center, belevingscentrum Tomatoworld en de innovatieve en duurzame orchideeënkwekerij OK Plant. De secretaris-generaal toonde zich onder de indruk: “De tuinbouw is een drijvende kracht op het gebied van innovatie. Dat blijkt onder meer uit het Tuinbouwakkoord. Tegelijk heeft de tuinbouw enorme uitdagingen, onder meer op het gebied van internationalisering.”

Tijdens het werkbezoek werden enkele thema’s uit het Nationaal Tuinbouwakkoord (die onderdeel zijn van de uitvoeringsagenda van Greenport West-Holland) belicht door ondernemers en experts uit het tuinbouwcluster, zoals het EnergieAkkoord, de Human Capital Agenda, het Innovatiepact, duurzame gewasbescherming, circulaire economie (biobased) en de WaterAmbitie.

Burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland verwelkomde secretaris-generaal Goet in het World Horti Center: “Samen met onze regionale partners zoals de Greenport West-Holland constateren we dat innovaties sneller moeten om de grote uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. We hebben daarvoor ook de landelijke overheid nodig”.

Greenport West-Holland – een triple helix-organisatie – versterkt, versnelt en verbindt innovaties binnen het regionale tuinbouwcluster. Dit leidt tot vernieuwing van productiemethoden die het cluster internationaal deelt en vermarkt binnen de strategie ‘Feeding & Greening mega-cities’. Deze aanpak sluit aan bij de oproep die minister Schouten plaatst in de visie: ruimte scheppen voor ambities en krachten van tuinders en hun organisaties en verbinding met alle belanghebbende partijen.

Bekijk de foto’s van het werkbezoekPin It on Pinterest