Magazine Aan het werk

TU Delft werkt samen met bedrijven aan een onderzoeksproject voor de ontwikkeling van een ‘3D-sensornetwerk voor precisietuinbouw’. Op 14 september wordt een voorstel ingediend  bij de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water voor publieke financiering. TU Delft is op zoek naar mogelijke geïnteresseerde partijen om de casus aan te scherpen en het consortium te vormen.

Het onderzoeksvoorstel zal ingaan op twee aspecten: het ontwikkelen van goedkopere en kleinere sensoren die luchtvochtigheid, en het kunnen meten van temperatuur en luchtstroom zodat in 3D het microklimaat van een (semi)gesloten kas in kaart gebracht kan worden. In de bijlage van dit bericht vindt u het preprosal: download.

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich voor 14 augustus te melden bij Liselotte de Vries: [email protected]Pin It on Pinterest