Meet & Greet Energie

Afgelopen maanden is er een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het geplande warmtenet in de Zuidplaspolder aan te sluiten op de B3hoek-leiding. Het onderzoek werd uitgevoerd door adviesbureau Sweco in een gezamenlijke opdracht van Uniper, AgroEnergy/Eneco, warmtecoöperatie Zuidplaspolder en de Provincie Zuid Holland.

Via dit warmtenet van Eneco in de B3hoek (die met een transportleiding van Uniper is verbonden met Rotterdam) wordt nu al warmte van de RoCa-centrale, de AVR en enkele biomassa-installaties aan de glastuinbouw in Lansingerland geleverd. 

De verkenning toonde aan dat door verlenging van de hoofdleiding, het aanleggen van een warmtehub en een transportleiding van circa 5 kilometer naar Moerkapelle het technisch mogelijk is om een aansluiting te realiseren. In de verkenning is zowel gekeken naar de warmtebehoefte van de glastuinbouw als die van de bebouwde omgeving in de Zuidplaspolder. Er is daarbij samen met opdrachtgevers ook een mogelijk leidingtracé en een globaal investeringsbedrag voor de warmtetransportleiding bepaald.

Teler Hans Koolhaas, voorzitter van de warmtecoöperatie, noemt het resultaat waardevol maar ook niet meer dan het beginpunt van een traject wat hij samen met andere partijen in wil zetten.

Eenvoudig is het niet zo geeft hij aan. De recent sterk verhoogde ODE-heffing op elektriciteit bij tuinders en de actuele energiemarkten werken het gebruik van duurzame warmte door glastuinders tegen. Daarnaast is voldoende beschikbaarheid van CO2 noodzaak voor de verdere energietransitie in de glastuinbouw. De resultaten van de verkenning zullen ingebracht worden in de Warmte Samenwerking Oostland.Pin It on Pinterest