Jaarevent 2022

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (bco) van het onderzoek, zoals Modiform. Strategy officer Matthijs Plas: “Als je weet in welke richting de toekomst zich beweegt, dan kun je er makkelijker samen invulling aan geven.” 

Matthijs, Modiform heeft stevige ambities op het gebied van circulariteit. Waar komen die ambities vandaan?
“Dat zit voor een belangrijk deel in ons DNA. Modiform startte in 1980 als bedrijf dat reststromen van andere bedrijven recyclede. Langzaamaan is de focus verlegd naar het zelf ontwikkelen en maken van producten voor de tuinbouw. We zijn dus altijd al bezig geweest met het gebruik van reststromen. Maar dat startte dus vanuit bedrijfseconomische redenen; nu is de reden onze strategie ‘Modiform Horizon2025’: voor 2025 willen we nieuw plastic verbannen uit de tuinbouw.”

Hoe ziet die ambitie er in de praktijk uit?
“Kunststof zal altijd een plek blijven houden in de tuinbouw, verwachten we. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat het gebruik van kunststof geen negatieve effecten meer heeft op het milieu. Daarvoor hebben we een reeks projecten: die komen samen in onze Closed Loop Commitment. Zo werken we aan het inzamelen van gebruikt plastic en hebben we potten die niet gemaakt zijn van kunststof, maar van papierpulp: ecoExpert.”

Hoe belangrijk is samenwerking daarbij?
“Onze ambitie houdt niet op bij de laaddock van Modiform; daar begint-ie pas. Daarom zoeken we actief de verbinding met andere partijen. We zijn bijvoorbeeld aangesloten bij het Koplopersnetwerk van MVO Nederland, het programma Plastics Greenport West-Holland en lid van de Club van 100. En we zitten dus ook als lid in de begeleidingscommissie van het project Circulaire Glastuinbouw. Op die plekken kunnen we met andere ketenpartijen bespreken wie wat nodig heeft om te verduurzamen. En vooral ook: wat de richting is.”

Hoe bedoel je dat?
“Als je weet in welke richting de toekomst zich beweegt, dan kun je er makkelijker samen invulling aan geven. Een voorbeeld: als ‘minder afval’ het doel is, dan kunnen wij, telers, handelaren en supermarkten allemaal een extra stapje zetten om dat te bereiken. Maar als het doel ‘een fossielvrije tuinbouw’ is, dan moet je wellicht andere keuzes maken. Dat vraagt samenwerking en afstemming. Zo zijn er potten op de markt die gemaakt zijn van biobased plastics. Die zijn in de huidige recyclingsystemen zeer slecht te recyclen. Dat is dus niet de oplossing. Maar wat dan wel?”

Wat is nodig om samen te werken?
“Allereerst is er transparantie nodig, ook als het gaat om je commerciële belangen. Dat betekent dat bedrijven – dus ook concurrenten – open moeten zijn over de effecten van duurzaamheid op hun bedrijf. Dat is soms moeilijk. Maar dat geeft niet. Want dit is iets wat we samen moeten oplossen. En het project Circulaire Glastuinbouw kan daarin een rol spelen. Want daaruit kan blijken wat het gezamenlijke doel is. Want dat is waaraan we allemaal behoefte hebben: een duidelijk toekomstbeeld. Welke keuzes individuele bedrijven maken voor de invulling ervan staat ze vrij. Zolang het maar geen afbreuk doet aan het gezamenlijk doel.”

Over het project Circulaire Glastuinbouw
In het project Circulaire Glastuinbouw onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research de gevolgen van de circulaire economie voor glastuinbouwbedrijven. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100. Greenport West-Holland is medeverantwoordelijk voor de externe communicatie.

 Pin It on Pinterest