Jaarplan 2024
Weerbare sierteeltsector

Weerbare sierteeltsector

De sierteeltsector is vanwege haar fijnmazige internationale logistiek kwetsbaar voor criminele inmenging. De aanpak Weerbare sierteeltsector wil die kwetsbaarheid aanpakken door meer aandacht voor preventie. Daarvoor worden onder meer trainingen en kennissessies...


Pin It on Pinterest