Nieuwe Energie
Katapult-aanvraag door Greenport Horti Campus

Katapult-aanvraag door Greenport Horti Campus

De Greenport Horti Campus werkt aan een aanvraag in het kader van het Nationaal Groeifonds. De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor het versterken van de innovatiekracht van ondernemers in Greenport West-Holland, rondom energieneutraal 2030 en digitalisering...
Warmte in de regio

Warmte in de regio

Zowel voor Oostland als Westland is begin 2022 een convenant gesloten over (financiële) ondersteuning ten behoeve van de aansluiting van de beide gebieden op het warmtetransportnetwerk WarmtelinQ. Nu de eerste delen van WarmtelinQ tussen Rotterdam en Rijswijk zijn...


Pin It on Pinterest