Meet & Greet Energie

triple helixSamenwerken

 

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken we aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Dat doen we bovendien binnen een groot aantal netwerken binnen én buiten de regionale tuinbouw.

 De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Enkele voorbeelden van samenwerkingen waarbij de Greenport betrokken is:

 

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest