Agritech

triple helixSamenwerken

 

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.

 

De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Enkele voorbeelden van samenwerkingen waarbij de Greenport betrokken is:

Roadmap Next Economy

Hoe maken we de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag toekomstbestendig? Dat is de kernvraag van de Roadmap Next Economy (RNE). Overheden, kennisinstellingen en ondernemers werken gezamenlijk aan deze routekaart voor de nieuwe economy. Ook de Greenport is nauw betrokken bij de RNE, onder meer als lid van de strategiegroep.

Lees meer over de Roadmap Next Economy

Dutch Agri Food Week

Dutch Agri Food Week (DAFW) is hét nationale podium waar voedsel, voedselinnovatie en de voedselproductie centraal staan. Partners van DAFW zijn de Greenport, Topsector Agri & Food, Food Valley NL, AgriFood Capital en Brightlands Greenport Venlo. Zij namen in 2015 het initiatief voor deze samenwerking.

Lees meer over Dutch Agri Food Week

Categorieën

Samen-werken aan waardecreatiePin It on Pinterest