Jaarevent 2023
Strategische gebiedsontwikkeling

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

De focus van Greenport West-Holland is het vergroten van zijn verdiencapaciteit. Waar voorheen de focus lag op teeltoptimalisatie en marktpenetratie, vindt verbreding plaat naar nieuwe markten en nieuwe producten. Ook vindt de greenport nieuwe innovaties in crossovers met andere sectoren. Door nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen, ontplooit de regio nieuwe economische activiteiten en verstevigt de greenport zijn positie als centrum voor kennis.

De export van versproduct (op de bestaande markten) moet en kan verder versterkt worden. De export van techniek en kennis verbreedt zich naar nieuwe markten en nieuwe producten. Daarmee wordt het exortpakket breder en ontstaan diverse niches.

Themacoördinator

Anouk Schönau

Anouk Schönau

Themacoördinator Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Ambassadeur

Anouk Schönau

Anouk Schönau

Themacoördinator Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Recente berichten Vergroten Waarde Tuinbouwcluster

De Greenport Horti Campus zal in 2030 een natuurlijke dominante spil zijn binnen het internationale kennisnetwerk. Een ontmoetingslocatie tussen theorie en praktijk met een sterke en aantrekkelijke onderwijs/onderzoeksfunctie.Pin It on Pinterest