Jaarplan 2024

Randvoorwaardelijke ambitie: Greenport op de kaart

icon internationalisering

Ambitie: Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

De belangrijkste resultaten in 2020:

  • Europees samenwerkingsproject TRACK (over gebruik van data in de agrarische sector) afgerond
  • Start samenwerking Plant Inter Cluster Europe; MoU ondertekend
  • Partner in Regiodeal Den Internationaal ondernemen voor en door mkb’ers
  • Start verkenning Internationaliseringsambitie Greenport West-Holland

Deze Greenport-ambitie uitgelicht:

TRACK volwaardig afgerond

Het Europese project TRACK is afgerond. Doel van deze samenwerking tussen vijf clusterorganisaties was om de toepassing van big data te bevorderen en de traceerbaarheid van agrifood te verbeteren, vooral op het gebied van productie.

TRACK was een samenwerking tussen Vegepolys Valley (Frankrijk, coördinator), Greenport West-Holland (Nederland), Technological Corporation of Andalusia (Spanje), AgroTransilvania Cluster (Roemenië) en Emilia-Romagna Regional Agrifood Clust-ER (Italië). In twee jaar tijd heeft TRACK bijna 400 Europese ondernemingen bereikt bij het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen.

Plant Inter Cluster MuO ondertekend

Tien Europese plantclusters – waaronder Greenport West-Holland – hebben een MoU afgesloten gericht op toekomstige samenwerking. Plantclusters zijn organisaties die te vergelijken zijn met de Greenport.

Plant Inter Cluster bestaat al bijna tien jaar en is een sterk internationaal netwerk met clusters rond verschillende plant-gerelateerde sectoren (van zaad tot consument en ook alle toeleveranciers). De pijlers zijn Tuinbouwproductie, Equipment, Voedsel en ICT.

Dit internationaal en sectoraal netwerk werkt dankzij een gemeenschappelijke visie en motivatie van zijn stakeholders. Het cluster is gestart in Frankrijk met drie plant-/agroclusters. De coördinatie is nog steeds gedelegeerd naar VEGEPOLYS VALLEY. Sinds 2019 hebben zeven andere Europese clusters zich aangesloten.

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest