Jaarplan 2024

Inhoudelijke ambitie: Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Ambitie: Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

De belangrijkste resultaten in 2020:

  • Binnen verschillende inhoudelijke ambities is gewerkt aan het versterken van het glastuinbouwcluster, door: –
  • Stimuleren van samenwerking, zowel binnen als buiten het cluster
  • Stimuleren van ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
  • Initiëren van Community’s of Practice
  • Verkennen van (nieuwe) transities

Deze Greenport-ambitie uitgelicht:

Inventarisatie en analyse de data voor glastuinbouw

In 2020 is een start gemaakt met de inventarisatie en analyse van de data voor glastuinbouw voor de hele Greenport. In navolging van de twee werkboeken Westland en Oostland wordt nu voor de hele Greenport de data van het glas geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit leidt tot inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van het glas. Dit doen we met de gemeenten Zuidplas, Westvoorne, Pijnacker-Nootdorp Midden-Delfland, Lansingerland, Westland, Brielle, Waddinxsveen en Dutch Fresh Port.

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest