Jaarplan 2024

Randvoorwaardelijke ambitie: Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

icon gebiedsontwikkeling

Ambitie: Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

De belangrijkste resultaten in 2020:

  • Start inventarisatie en analyse van data voor glastuinbouw voor de gehele Greenport (Westland/Midden-Delfland, Oostland, Dutch Fresh Port, Voorne Putten) t.b.v. Ruimtelijke Economische Strategie
  • Start kwantitatieve en kwalitatieve actualisatie van de visie (2017) naar vraag en aanbod van de agrologistieke bedrijventerreinen (als basis voor ruimtelijk- economische strategie)

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest